۰

تور های شاد و مفرح خانوادگی اردیبهشت و خرداد 98

اطلاعات تور
عنوان تور تور های شاد و مفرح خانوادگی اردیبهشت و خرداد 98
نوع تور تور داخلی
مدت اقامت -
نوع سفر زمینی
زمان برگزاری اردیبهشت و خرداد 98
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
سایر خدمات وسیله نقلیه توریستی + صبحانه + لیدر مجرب + گشت + بیمه مسافرتی
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت شروع نرخ از 70.000 تومان
تخفیف‌ها -
# تور خدمات قیمت تاریخ برگذاری تور
۱ تور کاشان-ویژه مراسم گلابگیریوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی70.000 تومان20اردیبهشت 27اردیبهشت 3خرداد 10خرداد
۲ تور ماسوله قلعه رودخانوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی70.000 تومان27اردیبهشت 3خرداد 10خرداد 24خرداد
۳ تور ساحل و جنگل گیسوموسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی70.000 تومان20اردیبهشت 4خرداد 14خرداد 16خرداد
۴ تور مرداب سراوانوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی70.000 تومان4خرداد 10خرداد 14خرداد 24خرداد
۵ تور زنجان گردیوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی70.000 تومان14خرداد 16خرداد 31خرداد
۶ تور قزوین گردیوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی70.000 تومان15خرداد 17خرداد 31خرداد
۷ تور نمک آبرودوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی70.000 تومانهرجمعه
۸ تور همدان+غار علیصدروسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی70.000 تومانهرجمعه
تورتور کاشان-ویژه مراسم گلابگیری
خدماتوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی
قیمت70.000 تومان
تاریخ برگذاری تور20اردیبهشت 27اردیبهشت 3خرداد 10خرداد
تورتور ماسوله قلعه رودخان
خدماتوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی
قیمت70.000 تومان
تاریخ برگذاری تور27اردیبهشت 3خرداد 10خرداد 24خرداد
تورتور ساحل و جنگل گیسوم
خدماتوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی
قیمت70.000 تومان
تاریخ برگذاری تور20اردیبهشت 4خرداد 14خرداد 16خرداد
تورتور مرداب سراوان
خدماتوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی
قیمت70.000 تومان
تاریخ برگذاری تور4خرداد 10خرداد 14خرداد 24خرداد
تورتور زنجان گردی
خدماتوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی
قیمت70.000 تومان
تاریخ برگذاری تور14خرداد 16خرداد 31خرداد
تورتور قزوین گردی
خدماتوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی
قیمت70.000 تومان
تاریخ برگذاری تور15خرداد 17خرداد 31خرداد
تورتور نمک آبرود
خدماتوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی
قیمت70.000 تومان
تاریخ برگذاری تورهرجمعه
تورتور همدان+غار علیصدر
خدماتوسیله نقلیه توریستی+صبحانه+لیدر مجرب+گشت+بیمه مسافرتی
قیمت70.000 تومان
تاریخ برگذاری تورهرجمعه

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور کاشان تور ماسوله تور ساحل و جنگل گیسوم تور مرداب تور زنجان گردی تور قزوین گردی تور نمک آبرود تور همدان غار علیصدر
Behpardakht