۰

خانه تاریخی بروجردی ها کاشان

به کاشان شهر خانه های تاریخی ایران خوش آمدید. اینجا خانه بروجردی ها زیباترین خانه تاریخی کاشان است.

کاشان با خانه های تاریخی اش یکی از زیباترین شهرهای ایران محسوب می شود. این شهر نزدیک به 700 خانه تاریخی دارد که بین آن ها خانه تاریخی بروجردی ها سمبل معماری کاشان است. تاریخ این خانه به 160 سال پیش یعنی دوره ناصرالدین شاه قاجار بر می گردد.

جبهه جنوبی خانه بروجردی ها کاشان

جبهه جنوبی خانه بروجردی ها کاشان

 

صاحب این خانه سید مهدی نطنزی معروف به آقای بروجردی بوده است. زیرا این خاندان با شهر بروجرد تجارت می کردند به بروجردی ها معروف شدند. بروجردی ها فرش را از کاشان به سمت بروجرد می فرستادند و از بروجردی ها سماور می خریدند.

خانه تاریخی بروجردی ها 3500 متر مساحت، 3 حیاط و 30 اتاق دارد و به خانه عشق معروف است. با آن که آقای بروجردی عاشق دختر آقای طباطبایی از تجار فرش کاشان می شود، زمانی که به خواستگاری این دختر می رود شرط ازدواج ساخت خانه ای درخور این خانواده بوده است. به همین خاطر نیز بروجردی دستور به ساخت این خانه می دهد که نزدیک به 18 سال ساخت آن طول کشید.

جبهه شمالی خانه بروجردی ها کاشان

جبهه شمالی خانه بروجردی ها کاشان

 

کاشی ها و گچ بری های این خانه زیر نظر استاد صنیع الملک، عمو و استاد کمال الملک بزرگ کشیده می شود. کاشان معمارهای بزرگی داشته است، به همین خاطر یکی از زیباترین پشت بام های ایران را می توان در پشت بام خانه بروجردی ها دید که سمبل معماری کاشان است. این پشت بام زیبا که هم نقش نورگیر و هم نقش بادگیر را ایفا می کند باعث خنک شدن تالار تابستانی این خانه می شده است. بادگیرها در شهرهای کویری یکی از شاهکارهای معماری ایرانی است، چون باعث خنکی خانه در فصل گرم تابستان می شده است.

پشت بام خانه بروجردی ها کاشان

پشت بام خانه بروجردی ها کاشان

 

اما کاشان به معمارهای چیره دستش باعث شده خانه هایی که شخصی ساخته شده است خیلی زیباتر از بسیاری از کاخ ها باشد. خانه های شخصی داخلش گچ بری های ریزی کار شده است. کاشان شهری بوده است که در گچ بری هایش تجارت صاحب خانه را هم نشان می دادند. سماور، قوری، شمعدانی، اقلام ورشویی که صاحب این خانه از بروجرد خریداری می کرده است می توان در قسمت تاج تابستان نشین این خانه دید.