۰

تور زمینی شیراز ویژه مرداد

اطلاعات تور
عنوان تور تور زمینی شیراز ویژه مرداد
نوع تور تور داخلی - تفریحی
مدت اقامت ۴
نوع سفر زمینی - آلاله آسمان آبی
زمان برگزاری مرداد 98
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت شروع از 430.000 تومان
تخفیف‌ها -
# نام هتل درجه کیفی یک تخته
۱ هتل زندیه
1.050.000
۲ هتل هما
1.030.000
۳ هتل بزرگ
990.000
۴ هتل چمران
860.000
۵ هتل پرسپولیس
820.000
۶ هتل رویال
790.000
۷ هتل پارس
730.000
۸ هتل پارسه
690.000
۹ هتل کریمخان
650.000
۱۰ هتل پارک سعدی
610.000
۱۱ هتل ستارگان
600.000
۱۲ هتل ارگ
590.000
۱۳ هتل الیزه
580.000
۱۴ هتل آریو برزن
580.000
۱۵ هتل امیرکبیر
580.000
۱۶ هتل وکیل
580.000
۱۷ هتل ارم
570.000
۱۸ هتل بین الحرمین
520.000
۱۹ هتل پارک هتل
490.000
۲۰ هتل حافظ
490.000
۲۱ هتل نصیرالملک
490.000
۲۲ هتل اطلس
470.000
۲۳ هتل ساسان
470.000
۲۴ هتل لطفعلی خان
460.000
۲۵ هتل آریان
460.000
۲۶ هتل کیوان
430.000
نام هتلهتل زندیه
درجه کیفی
یک تخته1.050.000
نام هتلهتل هما
درجه کیفی
یک تخته1.030.000
نام هتلهتل بزرگ
درجه کیفی
یک تخته990.000
نام هتلهتل چمران
درجه کیفی
یک تخته860.000
نام هتلهتل پرسپولیس
درجه کیفی
یک تخته820.000
نام هتلهتل رویال
درجه کیفی
یک تخته790.000
نام هتلهتل پارس
درجه کیفی
یک تخته730.000
نام هتلهتل پارسه
درجه کیفی
یک تخته690.000
نام هتلهتل کریمخان
درجه کیفی
یک تخته650.000
نام هتلهتل پارک سعدی
درجه کیفی
یک تخته610.000
نام هتلهتل ستارگان
درجه کیفی
یک تخته600.000
نام هتلهتل ارگ
درجه کیفی
یک تخته590.000
نام هتلهتل الیزه
درجه کیفی
یک تخته580.000
نام هتلهتل آریو برزن
درجه کیفی
یک تخته580.000
نام هتلهتل امیرکبیر
درجه کیفی
یک تخته580.000
نام هتلهتل وکیل
درجه کیفی
یک تخته580.000
نام هتلهتل ارم
درجه کیفی
یک تخته570.000
نام هتلهتل بین الحرمین
درجه کیفی
یک تخته520.000
نام هتلهتل پارک هتل
درجه کیفی
یک تخته490.000
نام هتلهتل حافظ
درجه کیفی
یک تخته490.000
نام هتلهتل نصیرالملک
درجه کیفی
یک تخته490.000
نام هتلهتل اطلس
درجه کیفی
یک تخته470.000
نام هتلهتل ساسان
درجه کیفی
یک تخته470.000
نام هتلهتل لطفعلی خان
درجه کیفی
یک تخته460.000
نام هتلهتل آریان
درجه کیفی
یک تخته460.000
نام هتلهتل کیوان
درجه کیفی
یک تخته430.000

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور شیراز
Behpardakht