۰

تور نوروزی هند (گوا) 99

اطلاعات تور
عنوان تور تور نوروزی هند (گوا) 99
نوع تور تور خارجی - تفریحی
مدت اقامت 7 شب و 8 روز
نوع سفر هوایی - ماهان ایر
زمان برگزاری نوروز 99
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
سایر خدمات لیدر فارسی زبان
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت شروع نرخ از 10.145.000 تومان
تخفیف‌ها -

تاریخ های رفت : 18-19-25-26 مارچ

 ساعت رفت 16:00  و  ساعت برگشت 01:55

 

نکات مورد توجه:

پروازها چارتر و هتل گارانتی می باشد، لذا پس از عقد قرارداد و دریافت درخواست، تور به هیچ عنوان قابل کنسل شدن نمی باشد.

نرخ ها به تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر است.

کلیه ورودیه ها بر عهده مسافر می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 1.395.000 تومان می باشد.

در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 5.000.000 تومان به نرخ پکیج اضافه میشود.

# نام هتل/درجه/ خدمات هرنفر در اتاق دبل سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت
۱ LA GULLS
/BB
10.145.00011.595.0008.845.0007.850.000
۲ TANGERINE CALRKS INN
/BB
10.245.00011.595.000-7.850.000
۳ LAMBANA RESORT
/BB
10.545.00012.295.0008.995.0007.850.000
۴ JASMIN HOTEL
/BB
10.695.00013.145.0009.045.0007.850.000
۵ LA SUNILA
/BB
10.845.00013.045.0009.145.0007.850.000
۶ SO MY RESORT
/BB
11.145.00013.395.0009.245.0007.850.000
۷ LA GULLS
/FB
11.245.00012.745.0009.295.0008.550.000
۸ SANDALWOOD
/BB
11.395.00014.295.000-7.850.000
۹ BAYWATCH RESORT
/BB
11.595.00014.145.0009.395.0007.850.000
۱۰ SANDALWOOD
/BB
11.895.00015.345.0009.545.0007.850.000
۱۱ LAMBANA RESORT
/ALL
12.445.00014945.0009.745.0008.550.000
۱۲ SO MY RESORT
/ALL
12.895.00015.745.0009.945.0008.550.000
۱۳ JASMIN HOTEL
/ALL
12.995.00017.695.0009.995.0008.650.000
۱۴ FAIRFIELD BY MARRIOT
/BB
13.145.00017.295.000-7.850.000
۱۵ BAYWATCH RESORT
/ALL
13.295.00016.195.00010.095.0008.550.000
۱۶ SANDALWOOD
/ALL
13.695.00017.145.000-8.550.000
۱۷ O HOTEL
/BB
13.745.00018.685.000-7.850.000
۱۸ PARK REGIS GOA
/BB
13.995.00018.995.00010.395.0007.850.000
۱۹ HARD ROCK
/BB
14.195.00018.845.00010.445.0007.850.000
۲۰ SANDALWOOD
/ALL
14.195.00018.545.00010.445.0008.550.000
۲۱ RADISSON BLUE
/BB
15.045.00019.745.00010.795.0007.795.000
۲۲ NOVOTEL GOA CANDOLIM
/BB
15.645.00022.495.00011.045.0007.850.000
۲۳ KENIL WORTH
/BB
15.895.00022.745.00011.145.0007.850.000
۲۴ NOVOTEL GOA RESORT
/BB
15.895.00022.495.00011.145.0007.850.000
۲۵ PARK REGIS GOA
/FB
16.145.00021.895.00011.245.0008.950.000
۲۶ HYATT CENTRIC
/BB
15.245.00024.145.00011.245.0007.850.000
۲۷ FAIRFIELD BY MARRIOT
/FB
16.295.00020.695.000-8.550.000
۲۸ ZURI WHITE SAND
/BB
16.695.00023.745.00011.495.0007.850.000
۲۹ O HOTEL
/FB
16.895.00022.295.000-8.550.000
۳۰ LE MERDIEN
/BB
17.150.00023.345.00011.545.0007.850.000
۳۱ RADISSON BLUE
/FB
18.345.00022.950.00012.095.0008.550.000
۳۲ KENIL WORTH
/FB
18.495.00026.145.00012.145.0008.550.000
۳۳ ZURI WHITE SAND
/FB
18.945.00025.545.00012.445.0008.550.000
۳۴ NOVOTEL GOA CANDOLIM
/FB
18.995.00026.445.00012.495.0008.550.000
۳۵ NOVOTEL GOA RESORT
/FB
19.295.00025.695.00012.595.0008.550.000
۳۶ W HOTEL
/BB
24.545.00037.945.00014.595.0007.850.000
۳۷ ITC GRAND
/FB
28.045.00040.195.00015.995.0008.550.000
۳۸ W HOTEL
/FB
31.545.00047.845.00017.395.0008.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتLA GULLS
/BB
هرنفر در اتاق دبل10.145.000
سینگل11.595.000
کودک با تخت8.845.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتTANGERINE CALRKS INN
/BB
هرنفر در اتاق دبل10.245.000
سینگل11.595.000
کودک با تخت-
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتLAMBANA RESORT
/BB
هرنفر در اتاق دبل10.545.000
سینگل12.295.000
کودک با تخت8.995.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتJASMIN HOTEL
/BB
هرنفر در اتاق دبل10.695.000
سینگل13.145.000
کودک با تخت9.045.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتLA SUNILA
/BB
هرنفر در اتاق دبل10.845.000
سینگل13.045.000
کودک با تخت9.145.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتSO MY RESORT
/BB
هرنفر در اتاق دبل11.145.000
سینگل13.395.000
کودک با تخت9.245.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتLA GULLS
/FB
هرنفر در اتاق دبل11.245.000
سینگل12.745.000
کودک با تخت9.295.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتSANDALWOOD
/BB
هرنفر در اتاق دبل11.395.000
سینگل14.295.000
کودک با تخت-
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتBAYWATCH RESORT
/BB
هرنفر در اتاق دبل11.595.000
سینگل14.145.000
کودک با تخت9.395.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتSANDALWOOD
/BB
هرنفر در اتاق دبل11.895.000
سینگل15.345.000
کودک با تخت9.545.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتLAMBANA RESORT
/ALL
هرنفر در اتاق دبل12.445.000
سینگل14945.000
کودک با تخت9.745.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتSO MY RESORT
/ALL
هرنفر در اتاق دبل12.895.000
سینگل15.745.000
کودک با تخت9.945.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتJASMIN HOTEL
/ALL
هرنفر در اتاق دبل12.995.000
سینگل17.695.000
کودک با تخت9.995.000
کودک بدون تخت8.650.000
نام هتل/درجه/ خدماتFAIRFIELD BY MARRIOT
/BB
هرنفر در اتاق دبل13.145.000
سینگل17.295.000
کودک با تخت-
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتBAYWATCH RESORT
/ALL
هرنفر در اتاق دبل13.295.000
سینگل16.195.000
کودک با تخت10.095.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتSANDALWOOD
/ALL
هرنفر در اتاق دبل13.695.000
سینگل17.145.000
کودک با تخت-
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتO HOTEL
/BB
هرنفر در اتاق دبل13.745.000
سینگل18.685.000
کودک با تخت-
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتPARK REGIS GOA
/BB
هرنفر در اتاق دبل13.995.000
سینگل18.995.000
کودک با تخت10.395.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتHARD ROCK
/BB
هرنفر در اتاق دبل14.195.000
سینگل18.845.000
کودک با تخت10.445.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتSANDALWOOD
/ALL
هرنفر در اتاق دبل14.195.000
سینگل18.545.000
کودک با تخت10.445.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتRADISSON BLUE
/BB
هرنفر در اتاق دبل15.045.000
سینگل19.745.000
کودک با تخت10.795.000
کودک بدون تخت7.795.000
نام هتل/درجه/ خدماتNOVOTEL GOA CANDOLIM
/BB
هرنفر در اتاق دبل15.645.000
سینگل22.495.000
کودک با تخت11.045.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتKENIL WORTH
/BB
هرنفر در اتاق دبل15.895.000
سینگل22.745.000
کودک با تخت11.145.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتNOVOTEL GOA RESORT
/BB
هرنفر در اتاق دبل15.895.000
سینگل22.495.000
کودک با تخت11.145.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتPARK REGIS GOA
/FB
هرنفر در اتاق دبل16.145.000
سینگل21.895.000
کودک با تخت11.245.000
کودک بدون تخت8.950.000
نام هتل/درجه/ خدماتHYATT CENTRIC
/BB
هرنفر در اتاق دبل15.245.000
سینگل24.145.000
کودک با تخت11.245.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتFAIRFIELD BY MARRIOT
/FB
هرنفر در اتاق دبل16.295.000
سینگل20.695.000
کودک با تخت-
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتZURI WHITE SAND
/BB
هرنفر در اتاق دبل16.695.000
سینگل23.745.000
کودک با تخت11.495.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتO HOTEL
/FB
هرنفر در اتاق دبل16.895.000
سینگل22.295.000
کودک با تخت-
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتLE MERDIEN
/BB
هرنفر در اتاق دبل17.150.000
سینگل23.345.000
کودک با تخت11.545.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتRADISSON BLUE
/FB
هرنفر در اتاق دبل18.345.000
سینگل22.950.000
کودک با تخت12.095.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتKENIL WORTH
/FB
هرنفر در اتاق دبل18.495.000
سینگل26.145.000
کودک با تخت12.145.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتZURI WHITE SAND
/FB
هرنفر در اتاق دبل18.945.000
سینگل25.545.000
کودک با تخت12.445.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتNOVOTEL GOA CANDOLIM
/FB
هرنفر در اتاق دبل18.995.000
سینگل26.445.000
کودک با تخت12.495.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتNOVOTEL GOA RESORT
/FB
هرنفر در اتاق دبل19.295.000
سینگل25.695.000
کودک با تخت12.595.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتW HOTEL
/BB
هرنفر در اتاق دبل24.545.000
سینگل37.945.000
کودک با تخت14.595.000
کودک بدون تخت7.850.000
نام هتل/درجه/ خدماتITC GRAND
/FB
هرنفر در اتاق دبل28.045.000
سینگل40.195.000
کودک با تخت15.995.000
کودک بدون تخت8.550.000
نام هتل/درجه/ خدماتW HOTEL
/FB
هرنفر در اتاق دبل31.545.000
سینگل47.845.000
کودک با تخت17.395.000
کودک بدون تخت8.550.000

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور هند ویزای هند آفر تور نوروزی هند
Behpardakht