۰

تور زمینی و هوایی شیراز ویژه مهرماه 98

اطلاعات تور
عنوان تور تور زمینی و هوایی شیراز ویژه مهرماه 98
نوع تور تور داخلی - تفریحی
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
نوع سفر هوایی
زمان برگزاری مهرماه 98
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت شروع نرخ از 590.000 ومان
تخفیف‌ها -

تور زمینی و هوایی شیراز

بهترین سفرهای داخلی با آلاله

۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶

 

# نام هتل درجه کیفی نرخ هوایی(اتاق دو تخته) نرخ زمینی (اتاق دو تخته) خدمات
۱ زندیه
1,620,0001,140,000صبحانه
۲ هما
1,430,0001,090,000صبحانه
۳ بزرگ
1,650,0001,320,000صبحانه
۴ پرسپولیس
1,290,000950,000صبحانه
۵ ستارگان
1,280,000950,000صبحانه
۶ پارک سعدی
1,180,000860,000صبحانه
۷ کریم خان
1,240,000910,000صبحانه
۸ الیزه
1,300,000970,000صبحانه
۹ آریو برزن
1,210,000875,000صبحانه
۱۰ پارسه
1,150,000820,000صبحانه
۱۱ پارسیان
1,235,000910,000صبحانه
۱۲ تالار
980,000650,000صبحانه
۱۳ ارم
1,055,000725,000صبحانه
۱۴ رودکی
1,030,000810,000صبحانه
۱۵ اطلس
995,000670,000صبحانه
۱۶ وکیل
1,030,000810,000صبحانه
۱۷ بین الحرمین
1,115,000790,000صبحانه
۱۸ ساسان
960,000630,000صبحانه
۱۹ حافظ
960,000630,000صبحانه
۲۰ کوثر
940,000610,000صبحانه
۲۱ آریانا
920,000590,000صبحانه
۲۲ لطف علی خان
920,000590,000صبحانه
۲۳ ارگ
1,010,000680,000صبحانه
۲۴ نصیر الملک
920,000590,000صبحانه
نام هتلزندیه
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,620,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)1,140,000
خدماتصبحانه
نام هتلهما
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,430,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)1,090,000
خدماتصبحانه
نام هتلبزرگ
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,650,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)1,320,000
خدماتصبحانه
نام هتلپرسپولیس
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,290,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)950,000
خدماتصبحانه
نام هتلستارگان
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,280,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)950,000
خدماتصبحانه
نام هتلپارک سعدی
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,180,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)860,000
خدماتصبحانه
نام هتلکریم خان
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,240,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)910,000
خدماتصبحانه
نام هتلالیزه
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,300,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)970,000
خدماتصبحانه
نام هتلآریو برزن
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,210,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)875,000
خدماتصبحانه
نام هتلپارسه
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,150,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)820,000
خدماتصبحانه
نام هتلپارسیان
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,235,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)910,000
خدماتصبحانه
نام هتلتالار
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)980,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)650,000
خدماتصبحانه
نام هتلارم
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,055,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)725,000
خدماتصبحانه
نام هتلرودکی
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,030,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)810,000
خدماتصبحانه
نام هتلاطلس
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)995,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)670,000
خدماتصبحانه
نام هتلوکیل
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,030,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)810,000
خدماتصبحانه
نام هتلبین الحرمین
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,115,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)790,000
خدماتصبحانه
نام هتلساسان
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)960,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)630,000
خدماتصبحانه
نام هتلحافظ
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)960,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)630,000
خدماتصبحانه
نام هتلکوثر
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)940,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)610,000
خدماتصبحانه
نام هتلآریانا
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)920,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)590,000
خدماتصبحانه
نام هتللطف علی خان
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)920,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)590,000
خدماتصبحانه
نام هتلارگ
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)1,010,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)680,000
خدماتصبحانه
نام هتلنصیر الملک
درجه کیفی
نرخ هوایی(اتاق دو تخته)920,000
نرخ زمینی (اتاق دو تخته)590,000
خدماتصبحانه

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور شیراز تور پاییزی شیراز تور یک روزه تور زمینی شیراز تور هوایی شیراز بلیط ارزان شیراز
Behpardakht