۰

تور کوش آداسی

اطلاعات تور
عنوان تور تور کوش آداسی
نوع تور تور خارجی - تفریحی
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
نوع سفر هوایی
زمان برگزاری شهریور 98
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
سایر خدمات 6شب اقامت در هتل | بلیط رفت و برگشت | بیمه | ترانسفر | گشت
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت شروع قیمت از 5.850.000
تخفیف‌ها -

 

توضیحات :

 

قیمت ها به تومان میباشد

پرداخت 50 % مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد .

نرخ کودک بدون تخت 4.650.000 تومان و نرخ نوزاد 4.000.000 تومان می باشد.

مدارک لازم:اسکن پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار

-پرواز رفت قشم ایر 15شهریور23:00/پرواز برگشت 23 شهریور ساعت 02:15

 

-پرواز رفت قشم ایر 16شهریور23:59/پرواز برگشت 24 شهریورساعت03:00

 

تاریخ حرکت 15 شهریور

 

تور کوش آداسی

 

آلاله آسمان آبی

 

۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶

 

# نام هتل خدمات نوع اتاق دوتخته(هرنفر) یک تخته کودک۱۲-۶سال
۱ USLAN
B.BStandard land view5.850.0006.400.0005.240.000
۲ GRAND KURDOGLU
H.BStandard land view6.190.0006.980.0005.550.000
۳ FLORA SUITE
ALLStandard land view6.260.0007.060.0005.460.000
۴ DABAKLAR KUSADASI
H.BStandard land view6.260.0007.060.0005.460.000
۵ L’AMBIANCE KUSADASI
ALLStandard land view6.400.0007.280.0005.550.000
۶ L’AMBIANCE ROYAL PALACE
ALLStandard land view6.850.0007.950.0005.750.000
۷ PANAROMA HILL
ALLStandard land view7.350.0008.750.0006.050.000
۸ PANAROMA HILL
ALLStandard sea view7.570.0009.050.0006.150.000
۹ MARBEL BY PALM WINGS
ALLStandard land view7.350.0008.750.0006.050.000
۱۰ BLUE VISTA HILL
ALLStandard land view7.570.0009.050.0006.150.000
۱۱ BLUE VISTA HILL
ALLStandard sea view7.950.0009.600.0006.350.000
۱۲ ARORA
ALLStandard land view7.950.0009.600.0006.350.000
۱۳ LADONIA ADAKULE
UALLStandard land view8.580.00010.550.0006.650.000
۱۴ RAMADA RESORT
ALLSuperior land view9.050.00011.200.0006.850.000
۱۵ RAMADA RESORT
ALLSuperior sea view9.330.00011.650.0006.990.000
۱۶ FANTASIA DELUXE
ALLStandard land view9.170.00011.450.0006.950.000
۱۷ ARIA CLAROS BEACH
ALLClub room land view9.550.00012.000.0007.150.00
۱۸ ARIA CLAROS BEACH
ALLMain land view9.750.00012.300.0007.200.000
۱۹ ARIA CLAROS BEACH
ALLMain room sea view9.970.00012.650.0007.350.000
۲۰ TUSAN BEACH RESORT
ALLMain land view9.680.00014.700.0007.250.000
۲۱ TUSAN BEACH RESORT
ALLMain room sea view9.850.00012.450.0007.280.000
۲۲ LE BLUE
UALLStandard land view10.200.00012.950.0007.450.000
۲۳ LE BLUE
UALLStandard sea view10.550.00013.550.0007.700.000
۲۴ PALM WINGS KUSADASI
UALLStandard land view10.250.00014.200.0007.500.000
۲۵ Infinity by yelken aquapark
UALLStandard land view10.990.00014.200.0007.900.000
۲۶ Infinity by yelken aquapark
UALLStandard sea view11.350.00014.680.0008.000.000
۲۷ Palm wings Ephesus
UALLStandard land view10.980.00015.420.0007.860.000
۲۸ Aqua fantasy aquapark
UALLStandard land view12.100.00015.780.0008.370.000
۲۹ Sunis Ephesus royal
UALLStandard land view12.100.00015.770.0008.370.000
۳۰ Sunis Ephesus royal
UALLSea side view12.450.00016.350.0008.600.000
۳۱ Sunis Ephesus royal
UALLStandard sea view12.800.00016.860.0008.750.000
۳۲ Tuidamily life Ephesus
UALLStandard land view12.450.00016.350.0008.590.000
نام هتلUSLAN
خدماتB.B
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)5.850.000
یک تخته6.400.000
کودک12-6سال5.240.000
نام هتلGRAND KURDOGLU
خدماتH.B
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)6.190.000
یک تخته6.980.000
کودک12-6سال5.550.000
نام هتلFLORA SUITE
خدماتALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)6.260.000
یک تخته7.060.000
کودک12-6سال5.460.000
نام هتلDABAKLAR KUSADASI
خدماتH.B
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)6.260.000
یک تخته7.060.000
کودک12-6سال5.460.000
نام هتلL’AMBIANCE KUSADASI
خدماتALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)6.400.000
یک تخته7.280.000
کودک12-6سال5.550.000
نام هتلL’AMBIANCE ROYAL PALACE
خدماتALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)6.850.000
یک تخته7.950.000
کودک12-6سال5.750.000
نام هتلPANAROMA HILL
خدماتALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)7.350.000
یک تخته8.750.000
کودک12-6سال6.050.000
نام هتلPANAROMA HILL
خدماتALL
نوع اتاقStandard sea view
دوتخته(هرنفر)7.570.000
یک تخته9.050.000
کودک12-6سال6.150.000
نام هتلMARBEL BY PALM WINGS
خدماتALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)7.350.000
یک تخته8.750.000
کودک12-6سال6.050.000
نام هتلBLUE VISTA HILL
خدماتALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)7.570.000
یک تخته9.050.000
کودک12-6سال6.150.000
نام هتلBLUE VISTA HILL
خدماتALL
نوع اتاقStandard sea view
دوتخته(هرنفر)7.950.000
یک تخته9.600.000
کودک12-6سال6.350.000
نام هتلARORA
خدماتALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)7.950.000
یک تخته9.600.000
کودک12-6سال6.350.000
نام هتلLADONIA ADAKULE
خدماتUALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)8.580.000
یک تخته10.550.000
کودک12-6سال6.650.000
نام هتلRAMADA RESORT
خدماتALL
نوع اتاقSuperior land view
دوتخته(هرنفر)9.050.000
یک تخته11.200.000
کودک12-6سال6.850.000
نام هتلRAMADA RESORT
خدماتALL
نوع اتاقSuperior sea view
دوتخته(هرنفر)9.330.000
یک تخته11.650.000
کودک12-6سال6.990.000
نام هتلFANTASIA DELUXE
خدماتALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)9.170.000
یک تخته11.450.000
کودک12-6سال6.950.000
نام هتلARIA CLAROS BEACH
خدماتALL
نوع اتاقClub room land view
دوتخته(هرنفر)9.550.000
یک تخته12.000.000
کودک12-6سال7.150.00
نام هتلARIA CLAROS BEACH
خدماتALL
نوع اتاقMain land view
دوتخته(هرنفر)9.750.000
یک تخته12.300.000
کودک12-6سال7.200.000
نام هتلARIA CLAROS BEACH
خدماتALL
نوع اتاقMain room sea view
دوتخته(هرنفر)9.970.000
یک تخته12.650.000
کودک12-6سال7.350.000
نام هتلTUSAN BEACH RESORT
خدماتALL
نوع اتاقMain land view
دوتخته(هرنفر)9.680.000
یک تخته14.700.000
کودک12-6سال7.250.000
نام هتلTUSAN BEACH RESORT
خدماتALL
نوع اتاقMain room sea view
دوتخته(هرنفر)9.850.000
یک تخته12.450.000
کودک12-6سال7.280.000
نام هتلLE BLUE
خدماتUALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)10.200.000
یک تخته12.950.000
کودک12-6سال7.450.000
نام هتلLE BLUE
خدماتUALL
نوع اتاقStandard sea view
دوتخته(هرنفر)10.550.000
یک تخته13.550.000
کودک12-6سال7.700.000
نام هتلPALM WINGS KUSADASI
خدماتUALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)10.250.000
یک تخته14.200.000
کودک12-6سال7.500.000
نام هتلInfinity by yelken aquapark
خدماتUALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)10.990.000
یک تخته14.200.000
کودک12-6سال7.900.000
نام هتلInfinity by yelken aquapark
خدماتUALL
نوع اتاقStandard sea view
دوتخته(هرنفر)11.350.000
یک تخته14.680.000
کودک12-6سال8.000.000
نام هتلPalm wings Ephesus
خدماتUALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)10.980.000
یک تخته15.420.000
کودک12-6سال7.860.000
نام هتلAqua fantasy aquapark
خدماتUALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)12.100.000
یک تخته15.780.000
کودک12-6سال8.370.000
نام هتلSunis Ephesus royal
خدماتUALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)12.100.000
یک تخته15.770.000
کودک12-6سال8.370.000
نام هتلSunis Ephesus royal
خدماتUALL
نوع اتاقSea side view
دوتخته(هرنفر)12.450.000
یک تخته16.350.000
کودک12-6سال8.600.000
نام هتلSunis Ephesus royal
خدماتUALL
نوع اتاقStandard sea view
دوتخته(هرنفر)12.800.000
یک تخته16.860.000
کودک12-6سال8.750.000
نام هتلTuidamily life Ephesus
خدماتUALL
نوع اتاقStandard land view
دوتخته(هرنفر)12.450.000
یک تخته16.350.000
کودک12-6سال8.590.000

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور کوش آداسی ،تورمسافرتی ،کوش آداسی
Behpardakht