۰

تور زمینی و هوایی اصفهان ویژه مهرماه 98

اطلاعات تور
عنوان تور تور زمینی و هوایی اصفهان ویژه مهرماه 98
نوع تور تور داخلی - تفریحی
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
نوع سفر هوایی
زمان برگزاری مهرماه 98
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت شروع نرخ از 320.000 تومان
تخفیف‌ها -

بهترین تورهای داخلی

تور زمینی و هوایی اصفهان

 

۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶

# نام هتل درجه کیفی نرخ زمینی دبل نرخ هوایی دبل خدمات
۱ سفیر
950,0001,485,000صبحانه
۲ آسمان
875,0001,410,000صبحانه
۳ پارسیان عالی قاپو
910,0001,440,000صبحانه
۴ پیروزی
890,0001,425,000صبحانه
۵ خواجو
860,0001,395,000صبحانه
۶ آزادی
490,0001,025,000صبحانه
۷ اصفهان
580,0001,110,000صبحانه
۸ سپاهان
745,0001,280,000صبحانه
۹ شیخ بهایی
690,0001,220,000صبحانه
۱۰ سنتی طلوع خورشید
630,0001,165,000صبحانه
۱۱ زهره
640,0001,170,000صبحانه
۱۲ پارت
690,0001,225,000صبحانه
۱۳ ملل
620,0001,145,000صبحانه
۱۴ توریست
620,0001,155,000صبحانه
۱۵ زنده رود
550,0001,085,000صبحانه
۱۶ پارتاک
540,0001,075,000صبحانه
۱۷ باران
550,0001,085,000صبحانه
۱۸ چهلستون
453,000985,000صبحانه
۱۹ جمشید
475,0001,010,000صبحانه
۲۰ کاوه
420,000955,000صبحانه
۲۱ نگین جی
520,0001,055,000صبحانه
۲۲ ابن سینا
440,000975,000صبحانه
۲۳ همام
420,000955,000صبحانه
۲۴ ایران
450,000980,000صبحانه
۲۵ کارون
470,0001,000,000صبحانه
۲۶ صبا
390,000921,000صبحانه
۲۷ ویانا
455,000990,000صبحانه
۲۸ جام فیروزه
440,000970,000صبحانه
۲۹ آفتاب
540,000985,000صبحانه
۳۰ مروارید
320,000845,000صبحانه
نام هتلسفیر
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل950,000
نرخ هوایی دبل1,485,000
خدماتصبحانه
نام هتلآسمان
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل875,000
نرخ هوایی دبل1,410,000
خدماتصبحانه
نام هتلپارسیان عالی قاپو
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل910,000
نرخ هوایی دبل1,440,000
خدماتصبحانه
نام هتلپیروزی
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل890,000
نرخ هوایی دبل1,425,000
خدماتصبحانه
نام هتلخواجو
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل860,000
نرخ هوایی دبل1,395,000
خدماتصبحانه
نام هتلآزادی
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل490,000
نرخ هوایی دبل1,025,000
خدماتصبحانه
نام هتلاصفهان
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل580,000
نرخ هوایی دبل1,110,000
خدماتصبحانه
نام هتلسپاهان
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل745,000
نرخ هوایی دبل1,280,000
خدماتصبحانه
نام هتلشیخ بهایی
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل690,000
نرخ هوایی دبل1,220,000
خدماتصبحانه
نام هتلسنتی طلوع خورشید
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل630,000
نرخ هوایی دبل1,165,000
خدماتصبحانه
نام هتلزهره
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل640,000
نرخ هوایی دبل1,170,000
خدماتصبحانه
نام هتلپارت
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل690,000
نرخ هوایی دبل1,225,000
خدماتصبحانه
نام هتلملل
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل620,000
نرخ هوایی دبل1,145,000
خدماتصبحانه
نام هتلتوریست
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل620,000
نرخ هوایی دبل1,155,000
خدماتصبحانه
نام هتلزنده رود
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل550,000
نرخ هوایی دبل1,085,000
خدماتصبحانه
نام هتلپارتاک
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل540,000
نرخ هوایی دبل1,075,000
خدماتصبحانه
نام هتلباران
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل550,000
نرخ هوایی دبل1,085,000
خدماتصبحانه
نام هتلچهلستون
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل453,000
نرخ هوایی دبل985,000
خدماتصبحانه
نام هتلجمشید
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل475,000
نرخ هوایی دبل1,010,000
خدماتصبحانه
نام هتلکاوه
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل420,000
نرخ هوایی دبل955,000
خدماتصبحانه
نام هتلنگین جی
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل520,000
نرخ هوایی دبل1,055,000
خدماتصبحانه
نام هتلابن سینا
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل440,000
نرخ هوایی دبل975,000
خدماتصبحانه
نام هتلهمام
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل420,000
نرخ هوایی دبل955,000
خدماتصبحانه
نام هتلایران
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل450,000
نرخ هوایی دبل980,000
خدماتصبحانه
نام هتلکارون
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل470,000
نرخ هوایی دبل1,000,000
خدماتصبحانه
نام هتلصبا
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل390,000
نرخ هوایی دبل921,000
خدماتصبحانه
نام هتلویانا
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل455,000
نرخ هوایی دبل990,000
خدماتصبحانه
نام هتلجام فیروزه
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل440,000
نرخ هوایی دبل970,000
خدماتصبحانه
نام هتلآفتاب
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل540,000
نرخ هوایی دبل985,000
خدماتصبحانه
نام هتلمروارید
درجه کیفی
نرخ زمینی دبل320,000
نرخ هوایی دبل845,000
خدماتصبحانه

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور اصفهان آفر تور زمینی اصفهان نرخ بلیط اصفهان هتل اصفهان رزرو هتل بلیط ارزان تور زمینی
Behpardakht