۰

تور مشهد نوروز 97

اطلاعات تور
عنوان تور تور مشهد نوروز 97
نوع تور تور داخلی - زیارتی
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
نوع سفر هوایی
زمان برگزاری اسفند 96 و فروردین 97
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
سایر خدمات هتل فولبرد
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت از 800/000 تومان
تخفیف‌ها -

توضیحات:

قیمت ها به تومان و برای هر نفر اقامت در اتاق دبل میباشد.

در صورت تسویه کامل تور شامل افزایش نرخ نمیباشند.

پروازها چاتر و هتل گارانتی آژانس و فیر قابل استرداد

# تاریخ اجرا هتل سی نور، ۴ ستاره تاپ (خیابان ۱۷ شهریور) هتل پارمیدا، ۳ ستاره تاپ (امام رضا ۲۴) سهند، ۳ ستاره (امام رضا ۲) هتل کارن، ۳ ستاره (امام رضا ۸)
۱ 29 اسفند به 2 فروردین1/825/0001/380/0001/480/0001/280/000
۲ 29 اسفند به 3 فروردین1/825/0001/380/0001/480/0001/280/000
۳ 1 فروردین به 4 فروردین1/600/0001/180/0001/280/0001/100/000
۴ 2 فروردین به 5 فروردین1/500/0001/180/0001/280/0001/100/000
۵ 3 فروردین به 6 فروردین1/400/0001/080/0001/180/0001/000/000
۶ 4 فروردین به 7 فروردین1/400/0001/080/0001/180/0001/000/000
۷ 5 فروردین به 8 فروردین1/400/0001/080/0001/180/0001/000/000
۸ 6 فروردین به 9 فروردین1/200/000980/0001/080/000900/000
۹ 7 فروردین به 10 فروردین1/150/000920/0001/020/000850/000
۱۰ 8 فروردین به 11 فروردین1/100/000900/0001/000/000800/000
۱۱ 9 فروردین به 12 فروردین1/300/0001/180/0001/280/0001/100/000
۱۲ 10 فروردین به 13 فروردین1/400/0001/280/0001/380/0001/200/000
تاریخ اجرا29 اسفند به 2 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/825/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)1/380/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/480/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)1/280/000
تاریخ اجرا29 اسفند به 3 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/825/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)1/380/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/480/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)1/280/000
تاریخ اجرا1 فروردین به 4 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/600/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)1/180/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/280/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)1/100/000
تاریخ اجرا2 فروردین به 5 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/500/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)1/180/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/280/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)1/100/000
تاریخ اجرا3 فروردین به 6 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/400/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)1/080/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/180/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)1/000/000
تاریخ اجرا4 فروردین به 7 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/400/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)1/080/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/180/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)1/000/000
تاریخ اجرا5 فروردین به 8 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/400/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)1/080/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/180/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)1/000/000
تاریخ اجرا6 فروردین به 9 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/200/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)980/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/080/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)900/000
تاریخ اجرا7 فروردین به 10 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/150/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)920/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/020/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)850/000
تاریخ اجرا8 فروردین به 11 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/100/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)900/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/000/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)800/000
تاریخ اجرا9 فروردین به 12 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/300/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)1/180/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/280/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)1/100/000
تاریخ اجرا10 فروردین به 13 فروردین
هتل سی نور، 4 ستاره تاپ (خیابان 17 شهریور)1/400/000
هتل پارمیدا، 3 ستاره تاپ (امام رضا 24)1/280/000
سهند، 3 ستاره (امام رضا 2)1/380/000
هتل کارن، 3 ستاره (امام رضا 8)1/200/000

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.

تور مشهد نوروز 97

آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ارمنستان

ویزای ارمنستان

ویزای - ارمنستان
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
Behpardakht