۰

تور کوش آداسی( ویژه عید فطر )

خرید آنلاین
اطلاعات تور
عنوان تور تور کوش آداسی( ویژه عید فطر )
نوع تور تور خارجی - تفریحی
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
نوع سفر هوایی - قشم ایر
زمان برگزاری تیر 96
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
سایر خدمات راهنمای فارسی زبان
شماره تماس 88960046 - 09900000000
قیمت 20.100.000 ریال
تخفیف‌ها تخفیفات گروهی

توجه :           

        پکیج شامل 100 افزایش نرخ میباشد و 2 گشت شهری میباشد.

 

اطلاع از تورهای لحظه آخری و سورپرایزهای آلاله:

telegram.alale.co           instagram.alale.co

سفر جدید، زندگی جدید

۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶

# نام هتل درجه کیفی دو تخته یک تخته کودک با تخت
۱ SANTUR
HB
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
۲ ARORA
ALL
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
۳ PANORAMA HILL
ALL
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال 
۴ BLUE VISTA HILL
ALL
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
۵ BLUE VISTA HILL
ALL
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
۶ ARIA CLAROS BEACH RESORT
ALL
۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
۷ ARIA CLAROS BEACH RESORT
ALL
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
۸ ARIA CLAROS BEACH RESORT
ALL
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
۹ EPHESUS PRINCESS
ALL
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۰ PALM WINGS KUSADASI
ALL
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۱ TUSAN BEACH RESORT
ALL
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۲ TUSAN BEACH RESORT
ALL
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۳ FANTASIA DE LUXE
ALL
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۴ RAMADA RESORT
ALL
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۵ RAMADA RESORT
ALL
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۶ PALM WINGS EPHESUS
UALL
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۷ SEALIGHT
UALL
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۸ LE BLUE
UALL
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
۱۹ PINE BAY RESORT
ALL
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال 
۲۰ PINE BAY RESORT
ALL
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال 
۲۱ AMARA SEALIGHT
UALL
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
۲۲ AQUA FANTASY
ALL
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
۲۳ SUNIS ROYAL EPHESUS
UALL
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلSANTUR
درجه کیفی
HB
دو تخته۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلARORA
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلPANORAMA HILL
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلBLUE VISTA HILL
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلBLUE VISTA HILL
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلARIA CLAROS BEACH RESORT
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلARIA CLAROS BEACH RESORT
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلARIA CLAROS BEACH RESORT
درجه کیفی
ALL
دو تخته۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلEPHESUS PRINCESS
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلPALM WINGS KUSADASI
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلTUSAN BEACH RESORT
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلTUSAN BEACH RESORT
درجه کیفی
ALL
دو تخته۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلFANTASIA DE LUXE
درجه کیفی
ALL
دو تخته۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلRAMADA RESORT
درجه کیفی
ALL
دو تخته۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلRAMADA RESORT
درجه کیفی
ALL
دو تخته۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلPALM WINGS EPHESUS
درجه کیفی
UALL
دو تخته۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلSEALIGHT
درجه کیفی
UALL
دو تخته۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلLE BLUE
درجه کیفی
UALL
دو تخته۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلPINE BAY RESORT
درجه کیفی
ALL
دو تخته۳۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۴۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلPINE BAY RESORT
درجه کیفی
ALL
دو تخته۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلAMARA SEALIGHT
درجه کیفی
UALL
دو تخته۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلAQUA FANTASY
درجه کیفی
ALL
دو تخته۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۴۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال 
نام هتلSUNIS ROYAL EPHESUS
درجه کیفی
UALL
دو تخته۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال 
یک تخته۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال 
کودک با تخت۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال 

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور کوش آداسی هوایی آلاله بیمه
Behpardakht