۰

تور نورزوی کیش 99

اطلاعات تور
عنوان تور تور نورزوی کیش 99
نوع تور تور داخلی - تفریحی
مدت اقامت 3 شب و 4 روز
نوع سفر هوایی
زمان برگزاری نوروز 99
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت شروع نرخ از 1.295.000 تومان
تخفیف‌ها -
# تاریخ تور هتل ۳* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق ۲ تخته) هتل ۳* گراند (قیمت هر نفر در اتاق ۲ تخته) هتل ۴* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق ۲ تخته) هتل ۴* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق ۲ تخته) هتل ۵* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق ۲ تخته)
۱ 1398.12.27به1399.01.011.295.0001.400.0001.620.0002.370.0001.770.000
۲ 1398.12.28به1399.01.021.675.0001.825.0002.270.0002.935.0002.570.000
۳ 1398.12.29به1399.01.032.275.0002.425.0002.945.0003.730.0003.170.000
۴ 1399.01.01به1399.01.042.275.0002.425.0002.945.0003.730.0003.170.000
۵ 1399.01.02به1399.01.052.275.0002.425.0002.945.0003.740.0003.170.000
۶ 1399.01.03به1399.01.062.275.0002.425.0002.945.0003.100.0003.170.000
۷ 1399.01.04به1399.01.072.075.0002.225.0002.745.0002.610.0002.970.000
۸ 1399.01.05به1399.01.082.075.0002.225.0002.745.0002.610.0002.970.000
۹ 1399.01.06به1399.01.092.075.0002.225.0002.745.0002.610.0002.970.000
۱۰ 1399.01.07به1399.01.102.075.0002.225.0002.745.0002.610.0002.970.000
۱۱ 1399.01.08به1399.01.112.075.0002.225.0002.745.0002.380.0002.970.000
۱۲ 1399.01.09به1399.01.0122.075.0002.225.0002.745.0002.380.0002.970.000
۱۳ 1399.01.10به1399.01.131.675.0001.825.0002.270.0002.380.0002.570.000
۱۴ 1399.01.11به1399.01.14 1.675.0001.825.0002.270.000 3.100.0002.570.000
۱۵ 1399.01.12به1399.01.15 1.675.0001.825.0002.270.0002.100.0002.570.000
۱۶ 199.01.013به1399.01.161.295.0001.400.0001.620.0002.610.0001.770.000
۱۷ 1399.01.14به1399.01.171.200.0001.175.0002.270.0001.610.0002.570.000
۱۸ 1399.01.15به1399.01.181.200.0001.175.0001.395.0002.610.0001.545.000
تاریخ تور 1398.12.27به1399.01.01
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.295.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.400.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.620.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.370.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.770.000
تاریخ تور 1398.12.28به1399.01.02
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.675.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.825.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.270.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.935.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.570.000
تاریخ تور 1398.12.29به1399.01.03
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.275.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.425.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.945.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)3.730.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)3.170.000
تاریخ تور 1399.01.01به1399.01.04
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.275.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.425.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.945.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)3.730.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)3.170.000
تاریخ تور 1399.01.02به1399.01.05
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.275.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.425.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.945.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)3.740.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)3.170.000
تاریخ تور 1399.01.03به1399.01.06
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.275.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.425.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.945.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)3.100.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)3.170.000
تاریخ تور 1399.01.04به1399.01.07
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.075.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.225.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.745.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.610.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.970.000
تاریخ تور 1399.01.05به1399.01.08
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.075.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.225.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.745.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.610.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.970.000
تاریخ تور 1399.01.06به1399.01.09
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.075.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.225.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.745.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.610.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.970.000
تاریخ تور 1399.01.07به1399.01.10
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.075.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.225.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.745.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.610.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.970.000
تاریخ تور 1399.01.08به1399.01.11
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.075.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.225.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.745.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.380.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.970.000
تاریخ تور 1399.01.09به1399.01.012
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.075.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.225.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.745.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.380.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.970.000
تاریخ تور 1399.01.10به1399.01.13
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.675.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.825.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.270.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.380.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.570.000
تاریخ تور 1399.01.11به1399.01.14
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته) 1.675.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.825.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.270.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته) 3.100.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.570.000
تاریخ تور 1399.01.12به1399.01.15
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته) 1.675.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.825.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.270.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.100.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.570.000
تاریخ تور 199.01.013به1399.01.16
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.295.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.400.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.620.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.610.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.770.000
تاریخ تور 1399.01.14به1399.01.17
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.200.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.175.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.270.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.610.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.570.000
تاریخ تور 1399.01.15به1399.01.18
هتل 3* تعطیلات (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.200.000
هتل 3* گراند (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.175.000
هتل 4* لیلیوم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.395.000
هتل 4* سورینت مریم (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)2.610.000
هتل 5* شایگان (قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته)1.545.000

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور کیش تور نوروزی کیش آفر تور کیش کیش نوروز نوروز99 بلیط ایام عید هتل کیش آفر تور نوروزی
Behpardakht