۰

تور نوروزی استانبول 99

اطلاعات تور
عنوان تور تور نوروزی استانبول 99
نوع تور تور خارجی - تفریحی
مدت اقامت 5 شب و 6 روز
نوع سفر هوایی - پگاسوس - ایرتور
زمان برگزاری نوروز 99
خدمات تور
صبحانه
ناهار
شام
گشت
ترانسفر
بیمه
ویزا
بلیط
سیم‌کارت
شماره تماس ۰۲۱ ۸۸ ۹۶ ۰۰ ۴۶
قیمت شروع نرخ از 5.120.000 تومان
تخفیف‌ها -

28 و 29 اسفند رفت با پگاسوس و برگشت با ایران ایرتور است.رفت 28 و 29 اسفند ،1،2،3،4،5 فروردین و برگشت 15 فروردین 400 هزار تومان افزایش نرخ دارد.

# نام هتل/درجه/خدمات هرنفر در اتاق دبل سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت
۱ SABENA
/BB
5.120.0006.240.0005.115.0004.100.000
۲ KAYA MADRID
/BB
5.190.0006.380.0005.120.0004.100.000
۳ WHITE MONARCH
/BB
5.820.0007.640.0005.120.0004.100.000
۴ GRAND UNAL
/BB
5.960.0007.920.0005.750.0004.100.000
۵ CUENTO
/BB
5.960.0007.920.0005.750.0004.100.000
۶ VIZON
/BB
6.100.0008.200.0005.330.0004.100.000
۷ ICON
/BB
6.100.0008.200.0005.470.0004.100.000
۸ DORA
/BB
6.100.0008.200.0005.470.0004.100.000
۹ ETERNO
/BB
6.100.0008.200.0005.470.0004.100.000
۱۰ RAMADA MERTER
/BB
6.170.0008.270.0005.960.0004.100.000
۱۱ CITY CENTER
/BB
6.250.0008.490.0005.395.0004.100.000
۱۲ LA VILLA
/BB
6.250.0008.490.000-4.100.000
۱۳ GRAND HALIC
/BB
6.520.0008.340.0005.470.0004.100.000
۱۴ TITANIC BUSINESS BAYRAM PASHA
/BB
6.520.0009.040.0005.820.0004.100.000
۱۵ SURMELI
/BB
6.520.0009.040.0005.470.0004.100.000
۱۶ PALAZZO DONIZETTI
/BB
6.660.0009.320.0006.520.0004.100.000
۱۷ MERCUR BOMONTI
/BB
6.715.0009.425.0006.325.0004.100.000
۱۸ LAMARTIN
/BB
6.800.0009.600.0005.540.0004.100.000
۱۹ CENTRAL PALACE
/BB
7.100.00010.200.0006.015.0004.100.000
۲۰ GRAN OZTANIC
/BB
7.490.00010.975.0006.400.0004.100.000
۲۱ AVANTGARD
/BB
7.490.00010.975.0006.400.0004.100.000
۲۲ SHERATON CITY CENTER
/BB
8.110.00012.215.0006.790.0004.100.000
۲۳ POINT TAKSIM
/BB
8.340.00012.680.0007.175.0004.100.000
۲۴ ELITE WORLD
/BB
8.725.00012.680.0007.175.0004.100.000
۲۵ CVK PARK BOSPHORUS
/BB
9.035.00014.075.0007.950.0004.100.000
۲۶ DIVAN
/BB
9.500.00014.230.0007.950.0004.100.000
۲۷ THE MARMARA
/BB
10.430.00016.865.0007.950.0004.100.000
۲۸ HILTON BOSPHORUS
/BB
10.820.00017.640.0007.950.0004.100.000
نام هتل/درجه/خدماتSABENA
/BB
هرنفر در اتاق دبل5.120.000
سینگل6.240.000
کودک با تخت5.115.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتKAYA MADRID
/BB
هرنفر در اتاق دبل5.190.000
سینگل6.380.000
کودک با تخت5.120.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتWHITE MONARCH
/BB
هرنفر در اتاق دبل5.820.000
سینگل7.640.000
کودک با تخت5.120.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتGRAND UNAL
/BB
هرنفر در اتاق دبل5.960.000
سینگل7.920.000
کودک با تخت5.750.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتCUENTO
/BB
هرنفر در اتاق دبل5.960.000
سینگل7.920.000
کودک با تخت5.750.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتVIZON
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.100.000
سینگل8.200.000
کودک با تخت5.330.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتICON
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.100.000
سینگل8.200.000
کودک با تخت5.470.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتDORA
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.100.000
سینگل8.200.000
کودک با تخت5.470.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتETERNO
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.100.000
سینگل8.200.000
کودک با تخت5.470.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتRAMADA MERTER
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.170.000
سینگل8.270.000
کودک با تخت5.960.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتCITY CENTER
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.250.000
سینگل8.490.000
کودک با تخت5.395.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتLA VILLA
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.250.000
سینگل8.490.000
کودک با تخت-
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتGRAND HALIC
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.520.000
سینگل8.340.000
کودک با تخت5.470.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتTITANIC BUSINESS BAYRAM PASHA
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.520.000
سینگل9.040.000
کودک با تخت5.820.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتSURMELI
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.520.000
سینگل9.040.000
کودک با تخت5.470.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتPALAZZO DONIZETTI
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.660.000
سینگل9.320.000
کودک با تخت6.520.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتMERCUR BOMONTI
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.715.000
سینگل9.425.000
کودک با تخت6.325.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتLAMARTIN
/BB
هرنفر در اتاق دبل6.800.000
سینگل9.600.000
کودک با تخت5.540.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتCENTRAL PALACE
/BB
هرنفر در اتاق دبل7.100.000
سینگل10.200.000
کودک با تخت6.015.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتGRAN OZTANIC
/BB
هرنفر در اتاق دبل7.490.000
سینگل10.975.000
کودک با تخت6.400.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتAVANTGARD
/BB
هرنفر در اتاق دبل7.490.000
سینگل10.975.000
کودک با تخت6.400.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتSHERATON CITY CENTER
/BB
هرنفر در اتاق دبل8.110.000
سینگل12.215.000
کودک با تخت6.790.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتPOINT TAKSIM
/BB
هرنفر در اتاق دبل8.340.000
سینگل12.680.000
کودک با تخت7.175.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتELITE WORLD
/BB
هرنفر در اتاق دبل8.725.000
سینگل12.680.000
کودک با تخت7.175.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتCVK PARK BOSPHORUS
/BB
هرنفر در اتاق دبل9.035.000
سینگل14.075.000
کودک با تخت7.950.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتDIVAN
/BB
هرنفر در اتاق دبل9.500.000
سینگل14.230.000
کودک با تخت7.950.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتTHE MARMARA
/BB
هرنفر در اتاق دبل10.430.000
سینگل16.865.000
کودک با تخت7.950.000
کودک بدون تخت4.100.000
نام هتل/درجه/خدماتHILTON BOSPHORUS
/BB
هرنفر در اتاق دبل10.820.000
سینگل17.640.000
کودک با تخت7.950.000
کودک بدون تخت4.100.000

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای توریستی، تجاری، الکترونیکی آذربایجان
آفریقای جنوبی

ویزای آفریقای جنوبی

ویزای توریستی آفریقای جنوبی
ازبکستان

ویزای ازبکستان

ویزای توریستی ازبکستان
استرالیا

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا

تور نوروزی استانبول آفر تور استانبول ویزا بلیط استانبول نرخ ویژه تور
Behpardakht