۰

ماجراجویی برای من به چه معناست؟

زمانیکه شما قصد ماندن و اقامت در جایی دارید، درحال ماجراجویی هستید.

این سوالی است که والدینم مدام از من می پرسیدند و من پاسخی برایشان نداشتم.

مشخص است آن دسته از ما که برای گشت و گذار به جایی می رویم، حتی به عنوان بخشی از کار و بیزینس؛ به صورت خیلی ساده برای یک ماجراجویی، بهانه خوبی است.

در حقیقت یک جهش ژنتیکی در DNA ی ما باعث می شود تقریبا 30 درصد مردم ویژگیهای مشخص DRD4-7 R  را نمایش دهند، ژنهای کاشف که باعث می شود دارنده این نوع ژن بیشتر مستعد ریسک پذیری باشند، آنها به دنبال کسب تجربیات جدید و خواهان تغییرات، جابجایی و سورپرایز شدن هستند.

دانشمندان محقق نشان داده اند که ( این نوع ویژگیها) به صورت تاریخی در میان جمعیت عشایر، و در دنیای مدرن احتمالا یک فاکتور سهم دهنده ( عوامل مشارکتی) است، در این موضوع که عده مشخصی از مردم به این مسیرهای مشخص جذب شده اند.

جهش ژنتیکی اغلب در افرادی رخ می دهد که سبک زندگیشان احتیاج ریسک پذیری ثابت و سازگاری دارد: فضانوردان، هنرمندان، سربازان و مهمترین نژاد یعنی مسافران.


انتشار مطلب

سفر ماجراجویی ، مسافران ، جهش ژنتیکی ، اقامت

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
Behpardakht