۰

جرقه رنگ ها(جشن عشق)

هولی به عنوان یکی از جشنواره های معتبر و مشهور هند شناخته می شود و تقریبا در هر بخش از کشور جشن گرفته می شود. همچنین گاهی اوقات به عنوان "جشن عشق" نامیده می شود، زیرا در این روز مردم با یکدیگر متحد می شوند و فراموش می کنند تمام اعمال خشونت و انواع احساس بدی نسبت به یکدیگر را، جشنواره هند بزرگ برای یک روز و یک شب، که در عصر Purnima یا روز کامل ماه در ماه Falgun شروع می شود. در شب اول جشنواره با نام هولیکا داهان یا Choti Holi جشن گرفته می شود و روز بعد Holi نامیده می شود. در بخش های مختلف کشور با نام های مختلف شناخته شده است.

جرقه رنگ ها چیزی است که در زندگی ما بسیار مثبت نشان می دهد و Holi جشن رنگ ها در واقع یک روز ارزش شادی است. هولی جشنواره معروف هندو است که در هر بخش از هند با بیشترین شادی و شور و شوق جشن گرفته می شود. این مراسم با روشن کردن آتش سوزی یک روز قبل از روز هولی شروع می شود و این فرایند نماد پیروزی خوب بر روی بد است. در روز هولی، مردم با دوستان و خانواده هایشان با رنگ ها بازی می کنند و در شب عاشورایی و احترام نسبت به نزدیکان خود را با Abeer نشان می دهند.

مردم این روز را ، روزه می گیرند و پودر های رنگی را در چهره یکدیگر میپاشند، آب های رنگی را با یکدیگر پر می کنند، با احزاب، مشغول رقصیدن زیر آب های آب آشامیدنی هستند. بنگ (خمیری که از گیاهان شاهدانه ساخته شده است) نیز به طور سنتی در طول جشن ها مصرف می شود.

 

سوزاندن هولیکا در متن هندو، Narada Purana ذکر شده است. ظاهرا، پادشاه Hiranyakashyap، برادر بزرگ هولیکا، دستور داد تا پسرش پراخالد را بسوزاند، زیرا او پیرو لرد ویشنوا بود و او را پرستش نمیکرد. پراخالد تصور می کرد که هیچ آتش سوزی نمی تواند به او آسیب برساند. با این حال، با توجه به اعتقاد او به لرد ویشنوا که او را محافظت می کرد، پراخالد جان سالم به در برد و هولیک به مرگ محکوم شد.

تاریخ ارسال: ۲۸ آذر ۱۳۹۷

انتشار مطلب

جشن عشق هند ، حشنواره هولی هند ، جرقه رنگ هند ، جشن رنگ

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
Behpardakht