۰

ویزای بازنشستگی استرالیا (زیرگروه 410)

ویزای بازنشستگی استرالیا (زیرگروه 410)
این ویزای موقت جهت بازنشستگان و همسران ایشان (در صورت وجود) است که می خواهند بخشی از سنوات بازنشستگی خود در استرالیا زندگی کنند.
شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که:
• دارای ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410) باشید
• قبلاً ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410) داشته اید و از آخرین ورود خود به استرالیا ویزای دیگری نداشته اید
• همسر شما دارای ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410) باشد یا قبلاً ویزای بازنشستگی (زیرگروه 410) داشته و از آخرین ورود خود به استرالیا ویزای دیگری نداشته است
• سن شما 55 سال یا بیشتر باشد
• هیچگونه فرد وابسته ای نداشته باشید (به استثناء همسر)
• شرایط درآمدی لازم را داشته باشید
• توانایی سرمایه گزاری بلند مدت در استرالیا را داشته باشید
شما می توانید زمان درخواست خود جهت این ویزا داخل یا خارج از استرالیا باشید و با داشتن این ویزا شما یا همسرتان می توانید:
• به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا بمانید
• در استرالیا مشغول به کار شوید
• در استرالیا مشغول به تحصیل شوید


انتشار مطلب

ویزای استرالیا،اخذ ویزای استرالیا،ویزا استرالیا،روادید استرالیا

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
Behpardakht