۰

ویزای سرمایه گذاری استرالیا در بازنشستگی (زیرگروه 405)

ویزای سرمایه گذاری استرالیا در بازنشستگی (زیرگروه 405)
این ویزای موقت جهت بازنشستگانی است که از لحاظ مالی متکی به خود بوده و هیچ فرد وابسته ای را نداشته و می خواهند در طول سالهای بازنشستگی خود در استرالیا زندگی کنند.
شرایط مورد نیاز:
شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که:
• سن شما 55 سال یا بیشتر باشد
• هیچگونه فرد وابسته ای نداشته باشید (به استثناء همسر)
• شرایط درآمدی لازم را داشته باشید
• توانایی سرمایه گزاری بلند مدت در استرالیا را داشته باشید
این ویزا یک ویزای موقت است و شما می توانید زمان درخواست خود جهت این ویزا داخل یا خارج از استرالیا باشید.
با داشتن این ویزا شما می توانید:
• در استرالیا در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید
• به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا تا چهار سال از تاریخ صدور ویزا بمانید


انتشار مطلب

ویزای استرالیا،اخذ ویزای استرالیا،ویزا استرالیا،روادید استرالیا

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
Behpardakht