۰

نمایشگاه گوانجو به روایت تصویر

نمایشگاه کانتون فیر گوانجو به روایت تصویر

نمایشگاه گوانجو که یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی است. این نمایشگاه دو بار در سال برگزار می شود.که یکی در بهار و یکی در پاییز برگزار می شود و این نمایشگاه که از سال 1957 در گوانجو برگزار می شود بیشترین بازدیدکننده را دارد.این نمایشگاه بزرگ تجاری در گوانجو شامل سه فاز ااست. نمایشگاه گوانجو یکی از بهترین نمایشگاه ها برای توسعه روابط تجاری و قراردادهای جدید است.

پس با آلاله در این سفر تصویی همراه باشید.

 

نمایشگاه کانتون فیرگوانجو

نمایشگاه کانتون فیر گوانجو

نمایشگاه کانتون فیر گوانجو

نمایشگاه کانتون فیر گوانجو

نمایشگاه کانتون فیر گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوتنجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو


انتشار مطلب

نمایشگاه کانوتن فیر گوانجو تصویر آلاله

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
Behpardakht