۰

۱۵ شهر عجیب ایران

شهر اردکان در استان یزد

پولدارترین و مرفه ترین شهر ایران

 

چالدران در استان آذربایجان غربی

شهر بدون کور

 

لار در استان فارس

تنها شهر بدون کوچه در خاورمیانه

 

پاوه در استان کرمانشاه

شهری بدون چراغ قرمز

 

اندیمشک در استان خوزستان

تنها شهر دارای 3سد جهانی در ایران

 

ایوان در استان ایلام

شهری بدون غسالخانه

 

نور آباد ممسنی در استان فارس

شهری که 18% آن دانشجو هستند

 

جلفا در استان آذربایجان شرقی

شهربدون گورستان