۰ویزای کوبا توریستی فوری

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|2 قطعه عکس|شناسنامه و کارت ملی|گردش بانکی 3 ماه آخر|سند ملکی|تعهد نامه محضری|هتل و پرواز|مدارک شغلی|بیمه مسافرتی|ترجمه مدارک رسمی
زمان مورد نیاز: ۱۰ روز کاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: توریستی فوری
زمان مانده: ۱ ماه
قیمت پایه: ۳۰۰ دلار
X

درخواست ویزای توریستی فوری کوبا

%2