۰ویزای مولتی 6 ماهه چین

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت دارای حداقل 7 ماه اعتبار و 3 صفحه خالی و دو قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید تمام رخ | بیمه مسافرتی یک ماهه | تمکن مالی با مانده 80 میلیون تومان | پرواز صادر شده
زمان مورد نیاز: ۳۰ روزکاری
مدت زمان: ۶ ماه
نوع ویزا: مولتی ۶ ماهه
زمان مانده: ۳۰ روز
قیمت پایه: COMING SOON
X

درخواست ویزای مولتی 6 ماهه چین

%2