۰ویزای مولتی 1 ساله چین

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت دارای حداقل 7 ماه اعتبار و 3 صفحه خالی و دو قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید تمام رخ | بیمه مسافرتی یک ماهه | تمکن مالی با مانده 100 میلیون تومان | پرواز صادر شده
زمان مورد نیاز: ۳۰ روز کاری
مدت زمان: ۱ سال
نوع ویزا: تجاری یکبار ورود
زمان مانده: ۳۰ روز
قیمت پایه: COMING SOON
X

درخواست ویزای مولتی 1 ساله چین

%2