۰اخذ ویزای توریستی مکزیک

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت | 2 قطعه عکس | شناسنامه | گردش بانکی 6 ماه آخر | سند ملکی | مدارک شغلی | هتل | پرواز |ضمانت برگشت | مصاحبه ترجمه رسمی مدارک
زمان مورد نیاز: ۱۰ روز کاری
مدت زمان: ۶ ماه
نوع ویزا: توریستی
زمان مانده: مولتی ۶ ماهه
قیمت پایه: ۱۵۰ دلار
X

درخواست ویزای توریستی مکزیک

%2