۰
ثبت درخواست ویزا
ارسال مدارک به همکاران ما
پرداخت 50 درصد از مبلغ کل ویزا
اخذ ویزا در کمترین زمان
پرداخت مبلغ کامل ویزا
دریافت ویزا درب منزل

ویزای ۱ ماهه قطر

قیمت: ۲۸۵ درهم
اعتبار: ۲ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۴ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای ۲ ماهه قطر

قیمت: ۷۳۰ درهم
اعتبار: ۲ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۲ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای ۳ ماهه قطر

قیمت: ۱۳۰۰ درهم
اعتبار: ۲ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۳ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزا

آسیا اروپا آفریقا آمریکا اقیانوسیه

انتشار مطلب

ویزای قطر

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
Behpardakht