۰ویزای 6 ماهه قزاقستان

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|یک قطعه عکس|ثبت ریجستر پس از 5 روز
زمان مورد نیاز: ۱۵ الی ۲۰ روزکاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: ماتیپل
زمان مانده: ۳ ماه
قیمت پایه: ۸۵۰ دلار
X

درخواست ویزای 6 ماهه قزاقستان

%2