۰ویزای توریستی فوری قزاقستان

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|یک قطعه عکس|ثبت ریجستر پس از 5 روز
زمان مورد نیاز: ۱۲ روزکاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: توریستی فوری
زمان مانده: ۱ ماه
قیمت پایه: ۱۸۰ دلار
X

درخواست ویزای توریستی فوری قزاقستان

%2