۰ویزای توریستی عادی قزاقستان

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|یک قطعه عکس|ثبت ریجستر پس از 5 روز
زمان مورد نیاز: ۱۵ الی ۲۰ روزکاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: توریستی عادی
زمان مانده: ۱ ماه
قیمت پایه: ۱۴۵ دلار
X

درخواست ویزای توریستی عادی قزاقستان

%2