۰ویزای تجاری قزاقستان

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس ثبت ریجستر پس از 5 روز اقامت
زمان مورد نیاز: ۱۵ الی ۲۰ روزکاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: تجاری
زمان مانده: ۱ ماه
قیمت پایه: ۲۵۰ دلار
X

درخواست ویزای تجاری قزاقستان

%2