۰ویزای کاری 1 ماهه یکبار ورود قرقیزستان

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|2 قطعه عکس
زمان مورد نیاز: ۷ روز کاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: کاری
زمان مانده: ۱ ماه
قیمت پایه: ۷۵ دلار
X

درخواست ویزای کاری 1 ماهه یکبار ورود قرقیزستان

%2