۰ویزای توریستی یک و نیم ماهه 1 بار ورود قرقیزستان

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|2 قطعه عکس
زمان مورد نیاز: ۷ روز کاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: تجاری
زمان مانده: ۴۵ روز
قیمت پایه: ۷۰ دلار
X

درخواست ویزای توریستی یک و نیم ماهه 1 بار ورود قرقیزستان

%2