۰ویزای توریستی یک ماهه 1 بار ورود قرقیزستان

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|2 قطعه عکس
زمان مورد نیاز: ۷ روز کاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: توریستی
زمان مانده: ۱ ماه
قیمت پایه: ۶۰ دلار
X

درخواست ویزای توریستی یک ماهه 1 بار ورود قرقیزستان

%2