۰ویزای بیزینس یک و نیم ماهه یک بار ورود قرقیزستان

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|2 قطعه عکس
زمان مورد نیاز: ۷ روز کاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: بیزینس
زمان مانده: ۴۵ روز
قیمت پایه: ۸۵ دلار
X

درخواست ویزای بیزینس یک و نیم ماهه یک بار ورود قرقیزستان

%2