۰
ثبت درخواست ویزا
ارسال مدارک به همکاران ما
پرداخت 50 درصد از مبلغ کل ویزا
اخذ ویزا در کمترین زمان
پرداخت مبلغ کامل ویزا
دریافت ویزا درب منزل

ویزای بیزینس یک ماهه چند بار ورود قرقیزستان

قیمت: ۹۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای بیزینس یک ماهه یک بار ورود قرقیزستان

قیمت: ۶۵ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای بیزینس یک و نیم ماهه چند بار ورود قرقیزستان

قیمت: ۱۱۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۴۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای بیزینس یک و نیم ماهه یک بار ورود قرقیزستان

قیمت: ۸۵ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۴۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی یک ماهه ۱ بار ورود قرقیزستان

قیمت: ۶۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی یک ماهه ۲ بار ورود قرقیزستان

قیمت: ۸۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی یک و نیم ماهه ۱ بار ورود قرقیزستان

قیمت: ۷۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۴۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای کاری ۱ ماهه یکبار ورود قرقیزستان

قیمت: ۷۵ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزا

آسیا اروپا آفریقا آمریکا اقیانوسیه

انتشار مطلب

آلاله ویزای قیمت ویزای قرقیزستان گرفتن ویزای تجاری قرقیزستان پیکاپ ویزای قرقیزستان گرفتن ویزای توریستی قرقیزستان ویزا گرفتن ویزای قرقیزستان پیکاپ ویزا قرقیزستان

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
Behpardakht