۰ویزای غنا توریستی عادی 1 ماه

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|3 قطعه عکس 6 در 4|آزمایش تب زرد| رزرو هتل و پرواز
زمان مورد نیاز: ۵ روز کاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: توریستی عادی
زمان مانده: ۱ ماه
قیمت پایه: ۱۱۰ یورو
X

درخواست ویزای غنا توریستی غنا

%2