۰ویزای غنا توریستی فوری 1 ماه

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|3 قطعه عکس 6 در 4|آزمایش تب زرد| رزرو هتل و پرواز
زمان مورد نیاز: ۲ روز کاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: توریستی فوری
زمان مانده: ۱ ماه
قیمت پایه: ۱۵۰ یورو
X

درخواست ویزای توریستی فوری غنا

%2