۰ویزای 1 ساله مولتی عمان

مدارک مورد نیاز: اسکن رنگی پاسپورت | اسکن عکس
زمان مورد نیاز: ۱۰ روز کاری
مدت زمان: ۱ سال
نوع ویزا: مولتی
زمان مانده: مولتی ۱۲ بار ورود
قیمت پایه: ۹۵۰ درهم
X

درخواست ویزای 1 ساله مولتی عمان

%2