۰ویزای کار 2 ساله عمان

مدارک مورد نیاز: اسکن پاسپورت | اسکن عکس
زمان مورد نیاز: ۱۰ روز کاری
مدت زمان: ۲ ساله
نوع ویزا: مولتی
زمان مانده: مولتی
قیمت پایه: ۱۴۰۰ ریال
X

درخواست ویزای کار 2 ساله عمان

%2