۰ویزای توریستی هلند

02188960047

خانم نبی زاده : 09905287390

 

 


مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور (امضاء شده)|فتوکپی از صفحات ۱-۹ )گذرنامه های قبلی( یا ۱-۵ )گذرنامه های جدید( و ویزاهای ۳سال گذشته به علاوه یکسری کپی از صفحات مشخصات و اعتباری برای بخش فروش|اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر|تکمیل فرم مشخصات فردی |۲ قطعه عکس ۳٫۵ در ۴٫۵ رنگی زمینه سفید از رو به رو|ترجمه انگلیسی فتوکپی شناسنامه صفحه ۱-۲٫|ترجمه انگلیسی روزنامه رسمی، گواهی اشتغال به کار، پروانه کسب اتحادیه، گواهی اشتغال به تحصیل،گواهی بازنشستگی،…|پرینت انگلیسی حساب جاری ۶ ماه اخیر با گردش کار بالا با مهر و امضاء (توسط بانک)|ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر (تمام صفحات)
زمان مورد نیاز: متغیر
مدت زمان: طبق تاریخ پرواز
نوع ویزا: توریستی
زمان مانده: طبق درخواست
قیمت پایه: ۳۵۰ یورو
X

درخواست ویزای هلند

%2