۰



اخذ ویزای ایتالیا

02188960047

خانم نبی زاده : 09905287390

 

توضیحات:

1) هزینه صدور روادید به قرار ذیل که تنها بصورت نقدی و در وجه یورو قابل پرداخت است:

-       افراد بزرگسال: 60 یورو

-       افراد 6 تا 12 سال: 35 یورو

-       افراد زیر 6 سال: رایگان

-       همسر، فرزندان، والدین، پدربزگ و مادر بزگ و نوادگان شهروندان اتحادیه اروپا یا همسرانشان: رایگان

2) دعوتنامه تکمیل شده

( در صورتی که متقاضی توسط یک شهروند ایتالیایی یا خارجی که اقامت قانونی در ایتالیا دارد، دعوت شود) فرد دعوت کننده می بایست نمونه دعوتنامه را بصورت کامل پر نموده و تصویر یکی از مدارک شناسایی ذیل را نیز به آن ضمیمه نماید:

-       شهروندان ایتالیایی: گذرنامه یا شناسنامه معتبر

-       شهروندان خارجی مقیم ایتالیا: اجازه اقامت با اعتبار حداقل یکماه از تاریخ خاتمه روادید درخواستی

3) اصل و تصویر شناسنامه معتبر متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی (بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)

4)

اصل و تصویر مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی (بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)

-       مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتها:

آخرین روزنامه رسمی (که از تاریخ آن بیش از سه سال نگذشته باشد) حاوی اطلاعات تاسیس و ثبت شرکت مربوطه و نام متقاضی. چنانچه بیش از سه سال از تاریخ روزنامه رسمی گذشته باشد، متقاضی می بایست یک روزنامه رسمی جدید (با تاریخ زیر سه سال) نیز مبنی بر تغییرات احتمالی انجام پذیرفته در خصوص تاسیس شرکت یا یک گواهی از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت علی‌رغم عدم ثبت تغییرات، ارائه نماید.

-       مشاغل آزاد:

پروانه کسب معتبر صادره از اداره مربوطه در شهر محل اقامت یا کارت بازگانی معتبر

-       مشاغل وابسته و کارمندان دولتی:

لیست پرداختی شش ماهه آخر بیمه شغلی یا کارت پرسنلی صادره توسط سازمان دولتی یا نیمه دولتی مربوطه، یا معرفی نامه ای از سوی شرکت مربوطه مبنی بر تایید رابطه کاری متقاضی با آن شرکت ضمن مشخص نمودن سمت شغلی وی.

5)

.   اصل و تصویر مدارک مالی، موید امکانات لازم جهت تامین مالی فرد به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی(بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه)

-       پرینت گردش سه ماهه آخر حساب جاری با مهر و امضای بانک

یا:

-       کارت اعتباری بین المللی شخصی (از قبیل Visa, Mastercard، American Express) و پرینت حساب مربوطه.

یا:

-       ضمانت نامه بانکی ( تحت عنوان Fideiussione bancaria) برای متقاضی که شخص دعوت کننده نزد یکی از بانکها یا شرکتهای  بیمه ای ایتالیایی تهیه می نماید. مبلغ این ضمانت نامه نبایست کمتر از مبالغی باشد که در جدول واقع در   کنسولگری مشخص شده است.

علاوه بر مدارک یاد شده، چنانچه متقاضی دارای سند ملکی نیز باشد، توسط کنسولگری در پرونده لحاظ می گردد.

توجه:

کنسولگری این اختیار را دارد که در صورت نیاز به بررسی بیشتر و بهتر، مدارک دیگری را نیز از متقاضی طلب نماید.


مدارک مورد نیاز: فرم درخواست روادید شنگین|2 قطعه عکس 3 در 4 بدون روتوش|گذرنامه با دست و کم دو برگ سفید و با حداقل سه ماه اعتبار از تاریخی که قصد ترک حوزه شینگن را دارد|هزینه صدور روادید|دعوتنامه تکمیل شده| اصل و تصویر شناسنامه معتبر متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی |اصل و تصویر مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی |اصل و تصویر مدارک مالی، موید امکانات لازم جهت تامین مالی فرد به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی|اصل و تصویر بیمه مسافرتی بین المللی با پوشش حداقل 30.000 یورو که کل دوره اقامت متقاضی را در حوزه شینگن پوشش دهد|اصل و تصویر بلیط هواپیما یا رزرو بلیط| اصل و تصویر رزرو هتل یا هتل ها (در صورت دارا بودن) و برنامه سفر در ایتالیا|تصویر صفحه اول گذرنامه و روادیدهای گذشته
زمان مورد نیاز: متغیر
مدت زمان: طبق تاریخ پرواز
نوع ویزا: توریستی
زمان مانده: طبق درخواست
قیمت پایه: ۳۵۰ یورو
X

درخواست ویزای ایتالیا

%2