۰ویزای روسیه مولتی

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت | 1قطعه عکس 3 در 4| آزمایش HIV حتم
زمان مورد نیاز: ۱۵ روز کاری
مدت زمان: طبق درخواست
نوع ویزا: مولتی
زمان مانده: ۱۸۰ روز
قیمت پایه: ۵۴۰ دلار
X

درخواست ویزای 1 ساله مولتی روسیه

%2