۰ویزای روسیه تجاری عادی 3 ماهه

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|1 قطعه عکس 3 در 4| بیمه مسافرتی
زمان مورد نیاز: ۱۵ روز کاری
مدت زمان: طبق درخواست
نوع ویزا: تجاری عادی
زمان مانده: ۳ ماهه
قیمت پایه: ۲۳۰ دلار
X

درخواست ویزای تجاری روسیه

%2