۰
ثبت درخواست ویزا
ارسال مدارک به همکاران ما
پرداخت 50 درصد از مبلغ کل ویزا
اخذ ویزا در کمترین زمان
پرداخت مبلغ کامل ویزا
دریافت ویزا درب منزل

ویزای ۱ ساله مولتی روسیه

قیمت: ۵۴۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۸۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری دبل عادی روسیه

قیمت: ۲۸۰دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۳ ماهه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری روسیه

قیمت: ۲۳۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۳ ماهه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ۱ ماهه روسیه

قیمت: ۱۳۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ۱۴ روزه روسیه

قیمت: ۱۲۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روزه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری ۱ ماهه روسیه

قیمت: ۲۲۰دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۳ روز کاری
مدت اقامت: ۱ماهه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری ۱۴ روزه روسیه

قیمت: ۲۰۵دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۳ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزا

آسیا اروپا آفریقا آمریکا اقیانوسیه

انتشار مطلب

آلاله ویزای قیمت ویزای روسیه گرفتن ویزای تجاری روسیه پیکاپ ویزای روسیه ویزا قیمت ویزای روسیه گرفتن ویزای روسیه تجاری پیکاپ ویزا روسیه ویزای تجاری روسیه گرفتن ویزای روسیه گرفتن ویزای روسیه توریستی گرفتن ویزای توریستی فوری روسیه گرفتن ویزای توریستی-فوری روسیه

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
Behpardakht