۰ویزای توریستی ترکمنستان

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت | 2 قطعه عکس 6 در 4 جهت ثبت ریجستر هتل الزامی است
زمان مورد نیاز: ۱۰ روز کاری
مدت زمان: طبق درخواست
نوع ویزا: توریستی
زمان مانده: ۱۰ روز
قیمت پایه: ۲۰۵ دلار
X

درخواست ویزای توریستی 10 روزه ترکمنستان

%2