۰ویزای تجاری ایران

مدارک مورد نیاز: اسکن پاس رنگی میهمان اسکن عکس پرسنلی میهمان تکمیل فرم و شناسنامه مدیر شرکت ایرانی روزنامه رسمی تاسیس و آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ایرانی درخواست رسمی تو سربرگ
زمان مورد نیاز: ۷ - ۵ کاری
مدت زمان: ۳ ماه
نوع ویزا: تجاری
زمان مانده: ۱ ماه
قیمت پایه: ۳۵۰۰۰ تومان
X

درخواست ویزای تجاری ایران

%2