۰پیکاپ ویزا آمریکا

قیمت پایه : 160 درهم

وکالت نامه آمریکا در دبی

پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ پاسپورت آمریکا (Pick Up) به حالتی اطلاق می شود که نماینده متقاضی جهت دریافت و الصاق ویزای آمریکا به پاسپورت متقاضی، پاسپورت وی را به سفارت می برد.

پیکاپ ویزای آمریکا در امارات

ارسال پاسپورت برای پیکاپ ویزا آمریکا در امارات همه روزه از طریق پست انجام می شود و پس از انجام پروسه اداری و اخذ ویزا پاسپورت شما از طریق پست به ایران ارسال می گردد.

نیاز به زمانی در حدود 2 تا 4 هفته می باشد تا پروسه پیکاپ پاسپورت ویزای آمریکا در امارات انجام پذیرد. در زمان انجام پروسه پیکاپ ویزای آمریکا نیازی به تماس تلفنی نمی باشد و می توانید از طریق پشتیبانی شرکت آلاله پیگیر وضعیت پاسپورت خود باشید. لازم به ذکر است با توجه به اینکه امکان تاخیر در تحویل مدارک از سوی سفارت آمریکا می باشد، این احتمال وجود دارد زمان روند پیکاپ قدری دستخوش تغییر شود.

مدارک مورد نیاز پیکاپ ویزای آمریکا در دبی:

الف) مدارک پیکاپ ویزای دانشجویی آمریکا:

پاسپورت امضا شده
وکالت نامه
نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
ایمیل سفارت
برگه زرد یا صورتی
فرم 120

ب) مدارک پیکاپ ویزای توریستی آمریکا:

پاس امضا شده
وکالت نامه
نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
ایمیل سفارت
برگه زرد یا صورتی

 

پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه

ارسال پاسپورت برای  پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه روزهای یکشنبه و سه شنبه وجمعه انجام می شود و به طور معمول2 الی  تا 4 هفته برای انجام پروسه اداری و کارهای پیکاپ آمریکا در ترکیه زمان احتیاج است و همچنین پرواز برگشت روزهای یکشنبه و سه شنبه و جمعه می باشد در زمان انجام پروسه پیکاپ ویزای آمریکا نیازی به تماس تلفنی نمی باشد و میتوانید از طریق پشتیبانی شرکت آلاله پیگیر وضعیت پاسپورت خود باشید.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه امکان تاخیر در تحویل مدارک از سوی سفارت آمریکا می باشد، این احتمال وجود دارد زمان روند پیکاپ قدری دستخوش تغییر شود.

مدارک مورد نیاز پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه:

الف) مدارک پیکاپ ویزای اقامتی:

پاسپورت امضا شده
برگه Case No
برگه پست انتخاب شده
وکالت نامه محضری
شناسنامه

ب) مدارک پیکاپ ویزای دانشجویی:

پاس امضا شده
برگه DS-160
برگه وقت سفارت
وکالت نامه محضری
شناسنامه
ایمیل سفارت
فرم I20 یا DS2019

ج) مدارک پیکاپ ویزای توریستی:

پاس امضا شده
برگه DS-160
برگه وقت سفارت
وکالت نامه محضری
شناسنامه
ایمیل سفارت

 

پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان

ارسال پاسپورت برای  پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان به طور معمول حداقل 2 الی 4 هفته برای انجام پروسه اداری و کارهای پیکاپ آمریکا در ارمنستان زمان احتیاج است.

در زمان انجام پروسه پیکاپ ویزای آمریکا نیازی به تماس تلفنی نمی باشد و میتوانید از طریق پشتیبانی شرکت الاله

پیگیر وضعیت پاسپورت خود باشید.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه امکان تاخیر در تحویل مدارک از سوی سفارت آمریکا می باشد، این احتمال وجود دارد زمان روند پیکاپ قدری دستخوش تغییر شود.

مدارک مورد نیاز پیکاپ ویزا ی آمریکا در ارمنستان:

الف) مدارک پیکاپ ویزای دانشجویی :

اصل پاسپورت
برگه زرد
فرم دی اس ۱۶۰
آی – 120

ب) مدارک پیکاپ ویزای توریستی:

اصل پاسپورت
برگه زرد
فرم دی اس ۱۶۰

ج) مدارک پیکاپ ویزای کاری آمریکا:

اصل پاسپورت
کپی دعوتنامه شغلی

 


مدارک مورد نیاز:
زمان مورد نیاز: ۷ الی ۱۰ روز
مدت زمان: طبق تشخیص سفارت
نوع ویزا: توریستی - اقامتی - دانشجویی
زمان مانده: طبق درخواست
قیمت پایه: ۱۶۰ درهم
X

درخواست پیکاپ ویزا آمریکا

%2