۰وقت سفارت آمریکا

قیمت پایه : 250 دلار

 

چک لیست مدارک سفارت آمریکا

فرمds160

 


مدارک مورد نیاز: اسکن پاسپورت صفحه اول فرم DS 160
زمان مورد نیاز: ۲ روزه فوری
مدت زمان: -
نوع ویزا: توریستی - دانشجویی
زمان مانده: طبق درخواست
قیمت پایه: ۲۵۰ دلار
X

درخواست وقت سفارت آمریکا دبی آنکارا ارمنستان

%2