۰
ثبت درخواست ویزا
ارسال مدارک به همکاران ما
پرداخت 50 درصد از مبلغ کل ویزا
اخذ ویزا در کمترین زمان
پرداخت مبلغ کامل ویزا
دریافت ویزا درب منزل

ویزای ۱ ساله مولتی پل اوکراین

قیمت: ۲۱۰۰دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۰ الی ۳۰ روزکاری
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای ۱ ماهه یک بار ورود اوکراین

قیمت: ۱۲۰۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۰ الی ۳۰ روزکاری
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای ۲ ماهه یک بار ورود اوکراین

قیمت: ۱۴۰۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۰ الی ۳۰ روزکاری
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای ۳ ماهه دو بار ورود اوکراین

قیمت: ۱۵۸۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۰ الی ۳۰ روزکاری
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای ۶ ماهه مولتی پل اوکراین

قیمت: ۱۹۰۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۰ الی ۳۰ روزکاری
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزا

آسیا اروپا آفریقا آمریکا اقیانوسیه

انتشار مطلب

آلاله ویزای قیمت ویزای اکراین گرفتن ویزای توریستی اکراین پیکاپ ویزای اکراین گرفتن ویزای اکراین پیکاپ ویزای اکراین

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.
Behpardakht