۰ویزای افغانستان توریستی عادی 30 روزه

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت|2 قطعه عکس 3 در 4 |آزمایش
زمان مورد نیاز: ۵ روز کاری
مدت زمان: ۲ ماه
نوع ویزا: توریستی عادی
زمان مانده: ۳۰ روز
قیمت پایه: ۱۵۰ دلار
X

درخواست ویزای توریستی افغانستان

%2