۰ویزای آذربایجان 180 روزه

مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت| یک قطعه عکس 3 در 4|ثبت ریجستر بیش از72 ساعت الزامی است
زمان مورد نیاز: ۱۰ روز کاری
مدت زمان: ۱ سال
نوع ویزا: ۱۸۰ روزه
زمان مانده: ۱۸۰ روز
قیمت پایه: ۱۰۰۰ دلار
X

درخواست ویزای 180 روز اقامت آذربایجان

%2