۰

ویزا

آسیا اروپا آفریقا آمریکا
ثبت درخواست ویزا
ارسال مدارک به همکاران ما
پرداخت 50 درصد از مبلغ کل ویزا
اخذ ویزا در کمترین زمان
پرداخت مبلغ کامل ویزا
دریافت ویزا درب منزل

ویزا های خارجی

ویزای ۱۲۰ روز اقامت آذربایجان

قیمت: ۱۳۵۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۳ روز کاری
مدت اقامت: ۱۲۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای ۱۸۰ روز اقامت آذربایجان

قیمت: ۱۴۵۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱۸۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای ۹۰ روز اقامت آذربایجان

قیمت: ۱۱۵۰ دلار
اعتبار: ۱ سال
مدت زمان اخذ: ۳ روز کاری
مدت اقامت: ۹۰
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای آلمان

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای اتریش

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای اسپانیا

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای الکترونیکی آذربایجان

قیمت: ۳۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۳ تا ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۴۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای انفرادی چین

قیمت: ۱۵۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: طبق پرواز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای انفرادی فوری چین

قیمت: ۱۸۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: طبق پرواز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای پرتغال

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تاجیکستان توریستی الکترونیکی

قیمت: ۶۰ یورو
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۴۵ روزه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تایلند توریستی ۲ ماهه

قیمت: ۴۵ یورو
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۳ تا ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۲ماهه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تایلند توریستی مولتی

قیمت: ۱۷۰ یورو
اعتبار: ۶ ماه
مدت زمان اخذ: ۳ الی ۵ روز کاری
مدت اقامت: مولتی
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تایوان تجاری عادی ۱۴ روزه

قیمت: ۶۰۰ دلار
اعتبار: ۱ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تایوان تجاری فوری ۱۴ روزه

قیمت: ۲۳۰ دلار
اعتبار: ۱ ماه
مدت زمان اخذ: ۴ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری آلمان

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری اتریش

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری اسپانیا

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری اکراین

قیمت: ۱۶۰۰ دلار
اعتبار: مولتی
مدت زمان اخذ: ۲۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۸۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری بلاروس

قیمت: ۴۴۰ دلار
اعتبار: ۱ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: یکبار ورود
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری بنگلادش

قیمت: فعلا اخذ نمی شود.
اعتبار: ۱ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۶ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری پرتغال

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری چین مولتی ۱ ساله ۱۵ روز اقامت

قیمت: -
اعتبار: ۱ سال
مدت زمان اخذ: ۱۴ روز کاری
مدت اقامت: ۱۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری چین مولتی ۱ ساله ۲۰ روز اقامت

قیمت: -
اعتبار: ۱ سال
مدت زمان اخذ: ۱۴ روز کاری
مدت اقامت: ۲۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری چین مولتی ۱ ساله ۳۰ روز اقامت

قیمت: ۱۹۰۰ دلار
اعتبار: ۱ سال
مدت زمان اخذ: ۱۴ روز کاری
مدت اقامت: ۳۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری چین مولتی ۶ ماهه ۱۵ روز اقامت

قیمت: -
اعتبار: ۶ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۴ روز کاری
مدت اقامت: ۱۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری چین مولتی ۶ ماهه ۲۰ روز اقامت

قیمت: -
اعتبار: ۶ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۴ روز کاری
مدت اقامت: ۲۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری چین مولتی ۶ ماهه ۳۰ روز اقامت

قیمت: ۱۴۰۰ دلار
اعتبار: ۶ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۴ روز کاری
مدت اقامت: ۳۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری چین ویژه اتباع خارجی

قیمت: ۱۲۰۰ دلار
اعتبار: ۹۰ روز
مدت زمان اخذ: ۲ هفته کاری
مدت اقامت: ۳۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری دبل روسیه

قیمت: ۱۳۰ دلار + ۴۳۰۰۰۰ تومان
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۵ الی ۳۰ روز کاری
مدت اقامت: ۳ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری دبل فوری روسیه

قیمت: ۱۵۰ دلار +۷۴۰۰۰۰
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ الی ۲۰ روز کاری
مدت اقامت: ۳ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری روسیه

قیمت: ۱۰۰ دلار + ۳۳۰۰۰۰ تومان
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۵ الی ۳۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱ماهه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری روسیه

قیمت: ۱۱۰ دلار + ۳۳۰۰۰۰ تومان
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۵ الی ۳۰ روز کاری
مدت اقامت: ۳ ماهه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری سوئد

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری فرانسه

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری فوری روسیه

قیمت: ۱۳۰ دلار + ۷۰۰۰۰۰ تومان
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ الی ۲۰ روز کاری
مدت اقامت: ۳ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری قزاقستان

قیمت: ۱۲۰۰ دلار
اعتبار: ۱۲ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۴ روز کاری
مدت اقامت: ۱۲ باز ورود ۳۰ روز اقامت
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای تجاری یونان

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی آفریقای جنوبی

قیمت: ۱۰۰ دلار
اعتبار: ۱ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ۱ ماهه اکراین

قیمت: در حال حاضر این ویزا اخذ نمی‌شود
اعتبار: ۱ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ۱ ماهه روسیه

قیمت: ۴۲۰۰۰۰ تومان
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۶ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ۱۰ روزه ترکمنستان

قیمت: ۲۲۵ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ۱۴ روزه روسیه

قیمت: ۳۳۰۰۰۰ تومان
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۶ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روزه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ۱۵ روزه ترکمنستان

قیمت: ۲۷۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ۱هفته اکراین

قیمت: ۳۹۰ دلار
اعتبار: تاریخ بلیط
مدت زمان اخذ: ۱ ماه
مدت اقامت: ۱ هفته
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ۲هفته اکراین

قیمت: ۳۹۰ دلار
اعتبار: تاریخ بلیط
مدت زمان اخذ: ۳۰ روز کاری
مدت اقامت: ۲ هفته
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی آذربایجان

قیمت: ۴۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۳ روز کاری
مدت اقامت: ۱ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ازبکستان

قیمت: ۱۳۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی افغانستان

قیمت: ۱۲۰ دلار
اعتبار: ۲ ماه
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۳۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی اندونزی

قیمت: ۶۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی top urgent افغانستان

قیمت: ۳۰۰ دلار
اعتبار: ۲ ماه
مدت زمان اخذ: ۱ روز کاری
مدت اقامت: ۳۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی بلاروس

قیمت: ۳۸۰ دلار
اعتبار: ۷ روز
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: یکبار ورود
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی بنگلادش

قیمت: ۳۰۰.۰۰۰ تومان
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی پاکستان

قیمت: ۱۰۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ترانسفر ۱۰ روزه ترکمنستان

قیمت: ۲۵۵ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ترانسفر ۱۵ روزه ترکمنستان

قیمت: ۲۹۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی تونس

قیمت: ۹۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی دبل هنگ کنگ

قیمت: ۱۶۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۴۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ژاپن

قیمت: ۱۰۰۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۵ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی سنگاپور

قیمت: ۵۰ دلار
اعتبار: ۲ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی عراق

قیمت: ۵۳ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۵ تا ۳ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی عمان

قیمت: ۱۷۰ دلار
اعتبار: ۶ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری ۱ ماهه روسیه

قیمت: ۶۲۰۰۰۰
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲ روز کاری
مدت اقامت: ۱ماهه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری ۱۴ روزه روسیه

قیمت: ۵۶۰۰۰۰ تومان
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری ازبکستان

قیمت: ۱۷۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۸ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری افغانستان

قیمت: ۲۰۰ دلار
اعتبار: ۲ ماه
مدت زمان اخذ: ۲ روز کاری
مدت اقامت: ۳۰ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری سنگاپور

قیمت: ۸۵ دلار
اعتبار: ۲ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری غنا

قیمت: ۱۸۰ یورو
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۲ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری قزاقستان

قیمت: ۱۱۵ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری کوبا

قیمت: ۲۰۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری ویتنام

قیمت: ۱۶۵ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۴ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فوری هند

قیمت: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی فیلیپین بدون هتل و مصاحبه

قیمت: ۱۷۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی قرقیزستان

قیمت: ۹۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی قزاقستان

قیمت: ۱۱۵ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۴ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی کنیا

قیمت: ۱۳۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی کوبا

قیمت: ۱۵۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی مغرب

قیمت: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
اعتبار: طبق رزرو هتل
مدت زمان اخذ: یک ماه قبل از پرواز اقدام شود
مدت اقامت: طبق رزرو هتل
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی مکزیک

قیمت: ۲۲۰ دلار
اعتبار: ۶ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: مولتی
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی مولتی برزیل

قیمت: ۹۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: مولتی
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی مولتی فوری برزیل

قیمت: ۱۲۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۷ روز کاری
مدت اقامت: مولتی
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی ویتنام

قیمت: ۱۳۵ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱۴ روز
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای توریستی هند

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ تومان
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای چین نمایشگاه کانتون فیر گوانجو

قیمت: در حال حاضر ویزا متوقف شده است
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای روسیه مولتی ۱ ساله

قیمت: ۱۷۰ دلار +۹۰۰۰۰۰
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۵ الی ۳۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ساله
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای سوئد

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای غنا توریستی غنا

قیمت: ۱۳۰ یورو
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای فرانسه

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای فوری توریستی آذربایجان

قیمت: ۴۵ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماهه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای فیلیپین توریستی ۱ماهه

قیمت: ۷۵ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای قرقیزستان تجاری ۱ ماهه

قیمت: ۳۰۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۲۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای قرقیزستان توریستی فوری ۱ ماهه

قیمت: ۱۱۰ دلار
اعتبار: طبق درخواست
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای کره جنوبی تجاری ۱ ماهه

قیمت: ۱۵۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای کره جنوبی توریستی عادی ۱ ماهه

قیمت: ۱۸۰ دلار
اعتبار: ۳ ماه
مدت زمان اخذ: ۱۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای کره جنوبی توریستی فوری ۱ ماهه

قیمت: ۲۱۰ دلار
اعتبار: ۳ماه
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای گروهی چین

قیمت: ۹۰ دلار
اعتبار: از تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: ۱۰ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای گروهی فوری چین

قیمت: ۱۲۰ دلار
اعتبار: از تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: ۵ روز کاری
مدت اقامت: ۱ ماه
مشاهده و درخواست ویزا

ویزای یونان

قیمت: ۶۰۰ یورو
اعتبار: طبق تاریخ پرواز
مدت زمان اخذ: متغیر
مدت اقامت: طبق درخواست
مشاهده و درخواست ویزا

انتشار مطلب

ارسال نظر

نظرات شما پس از تایید نمایش داده می‌شود.

نظرات ثبت شده

۱۱ ماه پیش
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
مراحل دریافت تمامی ویزاها: 1) پرداخت 50 درصد کل مبلغ ویزای مورد نظر جهت سفارش ویزا 2)دریافت مدارک مورد نیاز ویزای مورد نظر 3)اخذ ویزا در کمترین زمان 4)تسویه 5)ارسال ویزا درب منزل شما.
e.moradi
e.moradi
۱۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید. امکان خرید ویزا به صورت اینترنتی رو داریم؟ میتونم مدارک رو اسکن کنم و تلگرام کنم خدمتتون؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
پرداختی ویزا به صورت دلار، یورو، و ریال انجام میپذیرد.
شما به راحتی میتونید برای سرعت بخشیدن به دریافت ویزاتون به صورت اینترنتی 50 درصد کل مبلغ ویزارو به ریال پرداخت کنین سپس با شما تماس گرفته خواهد شد و مدارک رو ارسال میفرمایید و در اسرع وقت ویزا درب منزلتون ارسال میشه.
بی باک
بی باک
۱۱ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
سوال داشتم ازتون در ارتباط با ویزا توریستی بالی
میخواستم بدونم با ویزا توریستی اندونزی میشه به جا کارتا هم رفت یا خیر؟
ممنون
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
بله با ویزای اندونزی به جاکارتا هم میشه سفر کرد. در واقع جاکارتا شهری در اندونزی هستش
نازنین
نازنین
۱۱ ماه پیش
سلام
ویزا توریستی ازبکستان دعوتنامه احتیاج داره؟


:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
بله خودمون برای دعوتنامه اقدام میکنیم
hamid5565
hamid5565
۱۱ ماه پیش
سلام،ویزای چین فوری چقدر زمان میبره برای دریافتش؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
لطفا در قسمت جستجوی ابتدای صفحه کلمه "چین" رو جستجو کنید و به سریعترین شکل ممکن ویزای مورد نظر خودتون رو بررسی کنید.
احمدی
احمدی
۱۱ ماه پیش
سلام
ویزای توریستی تاجیکستان چند روز اقامت میتوان داشت؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
ویزای توریستی تاجیکستان هم 1ماه اقامت داریم و هم 45روزه که با توجه به درخواست مسافر برای او اقدام میشود.
aaa
aaa
۱۱ ماه پیش
سلام .لطفا در رابطه با ویزا مکزیک اطلاعاتی دهید ؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
این نوع ویزای توریستی می باشد و مسافرانی که قصد تفریح دارند می توانند از این نوع ویزا توریستی مکزیک استفاده کنند.
موسوی
موسوی
۱۱ ماه پیش
سلام میشه لطف کنید بگید ویزای توریستی عادی تاجیکستان چند روز کاری طول میکشد صادر شود؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
8روزکاری
اسد
اسد
۱۱ ماه پیش
شرایط ویزای توریستی مکزیک را توضیح دهید؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
هزینه ویزای توریستی مکزیک 500 دلار است
اسماعیلی
اسماعیلی
۱۱ ماه پیش
سلام
ویزای توریستی 1ماهه تاجیکستان چقدر اعتبار دارد؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
1ماه
محمدی
محمدی
۱۱ ماه پیش
سلام خدمت شما
میخواستم بدونم ویزای 45روزه توریستی تاجیکستان چقدر اعتبار دارد؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
45 روز
fff
fff
۱۱ ماه پیش
salam
mikhastam bedoonambaraye akhze visa mexic che madareki mikhad ?
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
لطفا در قسمت جستجو نام کشور مکزیک رو تایپ کنید و نتیجه رو بررسی بفرمایید
روسیه
روسیه
۱۱ ماه پیش
ویزای بلاروس رو به صورت مستقیم کار میکنین یا با واسطه؟؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
ویزای بلاروس به صورت مستقیم و بدون واسطه توسط ما انجام میشود...
ssss252
ssss252
۱۱ ماه پیش
salam
baraye 7 rooz eghamat dar keshvar mexic geymat hotelo parvaz chand ast?
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
در این زمینه با آژانس تماس گرفته با کانتر مربوطه صحبت کنید
عبدالهی
عبدالهی
۱۱ ماه پیش
اعتبار و اقامت ویزای توریستی تاجیکستان به چه شکل است؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
اقامت و اعتبار ویزای تاجیکستان یکی هست یعنی اگر مسافر تقاضای ویزای 1ماهه توریستی تاجیکستان را می دهد اعتبار آن 1ماه است و مسافر 1ماه هم میتواند در آنجا اقامت داشته باشد.
15
15
۱۱ ماه پیش
با سلام
آیا میتوان ویزای دانشجویی تاجیکستان گرفت؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
بله
erfan
erfan
۱۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید ؟
من ویزا توریستی مکزیک می خواهم ولی سند ملکی ندارم آیا میتوانم درخواست ویزا مکزیک را دهم؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
در این زمینه با آژانس تماس گرفته با کانتر مربوطه صحبت کنید
فاضل
فاضل
۱۱ ماه پیش
ویزای دانشجویی تاجیکستان چه مدارکی نیاز دارد؟؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
اصل پاسپورت -1قطعه عکس-قرارداد دانشگاه
لیلا
لیلا
۱۱ ماه پیش
خسته نباشید
من در مکزیک فامیلی دارم که می خواهم او را ببینم باید چه کاری انجام دهم؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
با آژانس تماس گرفته و با کانتر مربوطه صحبت کنید
موسوی
موسوی
۱۱ ماه پیش
در دانشگاه مکزیک میخواهم تحصیلات داشته باشم چه کار ی باید انجام دهم؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
با آژانس تماس گرفته و با کانتر مربوطه صحبت کنید
زهرا
زهرا
۱۱ ماه پیش
پرواز مکزیک به چه صورت است؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
بستگی به نوع پرواز دارد و با آژانس تماس گرفته شود
اسدی
اسدی
۱۱ ماه پیش
سلام
ویزای توریستی 1ماهه عادی تاجیکستان چقدر هزینه دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
32 یورو
موحد
موحد
۱۱ ماه پیش
ویزای توریستی 1ماهه فوری تاجیکستان چقدر هزینه دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
65 یورو
1252ر
1252ر
۱۱ ماه پیش
آیا برای رفتن به کشور مکزیک به ویزا ترازیت شنگن دارم و شما انجام میدهید؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
بستگی به نوع پرواز دارد چنانچه پرواز اروپایی به کشور مکزیک سفر کنید بله ولی برای اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه صحبت کنید...
حجتی
حجتی
۱۱ ماه پیش
با سلام
آیا اشرایط اخذ ویزا توریستی مکزیک سخت است؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
سلام
بله شرایط اخذ ویزای توریستی مکزیک سخت است و برای پاره ای از توضیحات با کانتر مربوطه تماس گرفته
داداشپور
داداشپور
۱۱ ماه پیش
ویزا1ماهه توریستی عادی باکو چقدر اعتبار دارد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
ویزای توریستی عادی 1ماهه باکو 3ماه اعتبار دارد
انوری
انوری
۱۱ ماه پیش
سلام
من میخواهم ویزا مکزیک را بگیرم آیا شما ضمانت بازگشت میخواهید؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
بله ضمانت بازگشت برای ویزای مکزیک اجباری میباشد
انوری
انوری
۱۱ ماه پیش
آیا امکان دارد شرایط ضمانت را توضیح دهید؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
در خصوص ضمانت نامه ها میتونید با آژانس تماس و با کانتر مربوطه صحبت کنید
فضلی
فضلی
۱۱ ماه پیش
من ویزای شنگن در پاسپورتم دارم و دارای اعتبار است آیا میتوانم به راحتی ویزا مکزیک را دریافت کنم ؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
با آژانس تماس بگیرید تا راهنماییتون کنن
میرزائی
میرزائی
۱۱ ماه پیش
قیمت ویزای 1ماه توریستی عادی باکو چند است؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
50دلار میباشد
جعفری
جعفری
۱۱ ماه پیش
اخذ ویزای باکو چند روزکاری طول میکشد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
1ماهه توریستی باکو 3روزکاری طول میکشد و 1ساله ها 10روز کاری زمان میبرد تا ویزا صادر شود
کوچکی
کوچکی
۱۱ ماه پیش
ویزای 1ساله باکو چه شرایطی دارد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
ویزای 1ساله باکو 3نوع دارد که شامل 1ساله 90روز اقامت،1ساله 120روز اقامت،1ساله 180روز اقامت هست
شبابی
شبابی
۱۱ ماه پیش
سلام
من ویزای امریکا را دارم آیا میتوانم با این ویزا امریکا وارد کشور مکزیک شوم ؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
در خصوص ویزای آمریکا و ویزای مکزیک با آژانس تماس بگیرید تا راهنماییتون کنن
22
22
۱۱ ماه پیش
چد روز طول میکشد تا ویزا توریستی مکزیک را دریافت کنم؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
جهت اخذ ویزا توریستی مکزیک بعد از پروسه مصاحبه 10 روز کاری زمان میبرد
علیزاده
علیزاده
۱۱ ماه پیش
در ویزای 1ساله 90روز اقامت باکو مسافر چند روز میتواند اقامت داشته باشد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
90روز
محبوبی
محبوبی
۱۱ ماه پیش
سلام
آیا ویزاهای 1ساله باکو چند بار ورود هستند؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
بله همه ویزاهای 1ساله باکو مولتی پل هستند
اردلانی
اردلانی
۱۱ ماه پیش
مدارک مورد نیاز ویزای باکو چیست؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
مدارک مورد نیاز ویزا باکو: اصل پاسپورت ،1قطعه عکس
ثمین
ثمین
۱۱ ماه پیش
سلام آیا هزینه ویزای توریستی عادی 1ماهه باکو را باید با دلار پرداخت کنیم؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
هم بصورت دلار هم بصورت ریالی میتوان پرداخت کرد.
سارا
سارا
۱۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
ویزای 1ماهه توریستی باکو چند روز طول میکشد صادر شود؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
ویزای توریستی 1ماهه حالت عادی 3روزکاری،ویزای 1ماهه توریستی حالت فوری 3روزکاری زمان میبرد تا صادر شود.
مهسا
مهسا
۱۱ ماه پیش
سلام
هزینه ویزای 1ماهه توریستی باکو فوری چقدر است؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
در حال حاضر 55 دلار
راد
راد
۱۱ ماه پیش
سلام آیا ویزا1ماهه توریستی باکو رزرو هتل نیاز دارد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
خیر
متین
متین
۱۱ ماه پیش
آیا ویزای 1ساله باکو رزرو هتل و بلیط نیاز دارد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
خیر
مرادی
مرادی
۱۱ ماه پیش
سلام
قیمت ویزای 1ساله 90روز اقامت باکو چند است؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
در حال حاضر 1150 دلار
محمدپور
محمدپور
۱۱ ماه پیش
هزینه ویزای 1ساله 120روز اقامت باکو چند است؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
1350 دلار
علی یاری
علی یاری
۱۱ ماه پیش
با سلام
لطفا هزینه ویزای 1ساله 180روز اقامت باکو رومیگین؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
1450 دلار
اسماعیل
اسماعیل
۱۱ ماه پیش
چند روز طول میکشد تا ویزا توریستی کوبا را دریافت کنم ؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
ویزای توریستی کوبا در حالت عادی 5 روز کاری و در حالت فوری 1 روز کاری صادر میگردد.
محدوی
محدوی
۱۱ ماه پیش
با عرض سلام

من به همراه خانواده ام می خواهم در نوروزکشور کوبا باشم آیا همه خانواده ام ( دو تا فرزند 3 و 4 ساله ) نیاز به اخذ ویزا توریستی کوبا داریم؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
کسانی که قصد اقامت در کشور کوبا را دارند در هر گروه سنی که باشند برای ورود به کشور کوبا باید ویزای توریستی کوبا را دریافت کنند.
محدثه
محدثه
۱۱ ماه پیش
خسته نباشید
من به همراه خانواده ام می خواهم عید نوروز در کشور کوبا باشم چه زمانی برای ویزای کوبا اقدام کنیم بهتر است؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
ویزای توریستی کوبا 3 ماه عتبار دارد و شما نهایتا بهتر است که 1 ماه مانده به تعطیلات نوروز جهت اخذ ویزای توریستی کوبا اقدام نمایید.
محدثه
محدثه
۱۱ ماه پیش
آیا آژانس شما ویزا توریستی کوبا را انجام می دهد؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
آژانس آلاله دارای بیش از 20 سابقه در زمینه اخذ ویزای کشورهای مختلف میباشد و ویزای توریستی کوبا را هم بی واسطه انجام میدهد.
علی
علی
۱۱ ماه پیش
لطفا هزینه ویزا توریستی کوبا را اعلام نمایید؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
هزینه ویزای توریستی کوبا در حالت عادی 250 دلار و در حالت فوری 300 دلار می باشد.
مهراب
مهراب
۱۱ ماه پیش
آیا جهت اخذ ویزا کوبا نیازی به حضور در سفارت و مصاحبه دارد ؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
جهت اخذ ویزای توریستی کوبا نیازی به حضور شما در سفارت نیست و نیازی به مصاحبه ندارد.
لیدا
لیدا
۱۱ ماه پیش
سلام در رابطه با پرواز کوبا لطف میکنید اطلاعاتی دهید ؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
پروازهای مختلفی برای کشور کوبا وجود دارد لطفا با کانتر مربوطه صحبت کنید
حمیدرضا
حمیدرضا
۱۱ ماه پیش
قیمت ویزای چین گروهی فوری؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
ویزای چین گروهی فوری 125 دلار میباشد.
محسن صالحی
محسن صالحی
۱۱ ماه پیش
با سلام . میخواستم بپرسم ویزا بلاروس چه مدارکی لازم داره و چند روز زمان میبره اخذ ویزاش ؟
و آیا شما هتل در بلاروس . هتل آپارتمان و سوییت هم میگیرین در مینسک ؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
بله رزرو هتل داریم در تمام شهرهای بلاروس و دارای دفتر نمایندگی در مینسک هستیم .هتل آپارتمان . سوییت های لوکس مرکز شهر و اجاره اتومبیل های لوکس در اختیار
افشین محبی
افشین محبی
۱۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
لطفا قیمت ویزای چین سینگل تجاری عادی؟
ویزای چین سینگل تجاری فوری؟
ویزای چین سینگل تجاری نیمه فوری؟
ویزای چین گروهی عادی؟
ویزای چین گروهی فوری؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
قیمتهای ویزای چین:
1.ویزا چین سینگل تجاری فوری: 450 دلار
2.ویزا چین سینگل تجاری فوری: 650 دلار
3.ویزا چین سینگل تجاری نیمه فوری: 550 دلار
4.ویزا چین گروهی عادی: 95 دلار
5.ویزا چین گروهی فوری: 125 دلار
mohammadi
mohammadi
۱۱ ماه پیش
ویزای فوری چین چقدر زمان میبره؟ لطفا عجله دارم زود پاسخ بدین؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
ویزای فوری چین به 2 صورت انجام میپذیرد:
1.ویزا فوری چین 9 روز کاری 700 دلار
2.ویزا فوری چین 13 روز کاری 650 دلار
mr2000
mr2000
۱۱ ماه پیش
قیمت ویزای مغرب؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
قیمت ویزای مغرب: 150.000 تومان میباشد.
ALI
ALI
۱۱ ماه پیش
با سلام
آیا تایلند در حال حاضر بدون ویزا میتوان سفر کرد؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
خیر ویزا میخواهد تا 10اسفند ویزای توریستی یکبار ورود تایلند هزینه صندوق سفارت آن رایگان میباشد.
ZAMANI
ZAMANI
۱۱ ماه پیش
با سلام و عرض ادب
میخواستم بدونم ویزای توریستی تایلند چند روز میتوان اقامت داشت؟؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
ویزای توریستی تایلند یکبار ورود مسافر 2ماه میتواند اقامت داشته باشد
MASOUD
MASOUD
۱۱ ماه پیش
با عرض سلام
آیا تایلند ویزای فرودگاهی دارد؟؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
خیر برای اخذ ویزای تایلند باید به خود سفارت تایلند در خواست ویزا داده شود
محمودی
محمودی
۱۱ ماه پیش
سلام
آیا ویزای چندبار ورود هم میتوان برای تایلند گرفت؟؟؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
بله می توان ویزای توریستی مولتی اقدام کرد
نادیا
نادیا
۱۱ ماه پیش
سلام و عرض ادب.هزینه ویزای توریستی تایلند چقدر میباشد؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
هزینه اخذ ویزای توریستی تایلند 40یورو میباشد
mastan
mastan
۱۱ ماه پیش
سلام
اعتبار ویزای توریستی یکبار ورودتایلند چقدر است؟؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
اعتبار ویزای توریستی یکبار ورود تایلند 3ماه میباشد
نظیفی
نظیفی
۱۱ ماه پیش
با سلام
مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی تایلند چیست؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
اصل پاسپورت-تمکن مالی -رزرو هتل-رزرو بلیط-کپی شناسنامه-کپی کارت ملی
akbari
akbari
۱۱ ماه پیش
سلام.آیا برای ویزای توریستی مولتی تایلند گواهی شغلی لازم است؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
خیر لازم نیست
امین
امین
۱۱ ماه پیش
با سلام و عرض ادب
تمکن مالی برای ویزای توریستی یکبار ورود تایلند چقدر باید باشد؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
تمکن مالی برای ویزای توریستی یکبار ورود حداقل بالای 5میلیون تومان باید باشد
mohammad
mohammad
۱۱ ماه پیش
با سلام.تمکن مالی برای ویزای توریستی مولتی تایلند چقدر باید باشد؟؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
برای اخذ ویزای توریستی تایلند مولتی حداقل باید مانده حساب بالای 20میلیون تومان باشد و گردش 6ماه آخر نیز الزامی میباشد.
حاجی تقی
حاجی تقی
۱۱ ماه پیش
ویزای توریستی مولتی تایلند چقدر اعتبار دارد؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
6ماه اعتبار دارد
صالحی
صالحی
۱۱ ماه پیش
سلام و عرض ادب
هزینه ویزای توریستی مولتی تایلند چقدر میباشد؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
هزینه ویزای توریستی مولتی تایلند 170 یورو میباشد
ahmadvand
ahmadvand
۱۱ ماه پیش
چند نوع ویزای چین رو اخذ میکنید//؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
با سلام
ویزا چین به تمامی انواع آن به صورت مستقیم اخذ میشود
m-rezaei
m-rezaei
۱۱ ماه پیش
قیمت ویزای چین تجاری فوری؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
ویزا چین تجاری فوری 125 دلار میباشد
بهرامی
بهرامی
۱۱ ماه پیش
1-با سلام و عرض ادب میخواستم بدونم برای گرفتن ویزای روسیه دعوتنامه لازم است؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
بله دعوتنامه از طریق شرکت تهیه میشود.
MOHAMMAD MEHDI
MOHAMMAD MEHDI
۱۱ ماه پیش
3-با عرض سلام وخسته نباشید میخواستم بپرسم ویزای توریستی رروسیه چند روز زمان میبرد تا ویزا صادر شود؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
ویزای توریستی روسیه 6روزکاری زمان میبرد تا ویزا صادر میشود.
mansori
mansori
۱۱ ماه پیش
4-سلام.مدارک لازم برای ویزای توریستی روسیه چیست?
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
اصل پاسپورت-1قطعه عکس3*4-رزرو هتل و پرواز
matin
matin
۱۱ ماه پیش
matin
5-با سلام
هزینه ویزای تورییستی روسیه چقدر میباشد؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
هزینه ویزای توریستی روسیه 14روز اقامت حالت عادی 410000تومان میباشد.
مهدی
مهدی
۱۱ ماه پیش
با سلام و عرض ادب
آیا میتوان برای ویزای تجاری روسیه اقدام کرد؟شرایط آن به چه شکل است؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
بله میتوان اقدام کرد ویزای تجاری روسیه 1ماهه،3ماهه و1ساله با توجه به درخواست مسافر اقدام میشودکه برای اطلاع از جزئیات با آژانس تماس بگیرید.
مریم
مریم
۱۱ ماه پیش
سلام.میخواستم سوال کنم که آیا ویزای روسیه برداشته شده؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
ویزاهای انفرادی حتما ویزا لازم است اما برای گروهی بالای 5نفر ویزا لازم نیست که همینم با هماهنگی های لازم امکان پذیر است.
rahmanian
rahmanian
۱۱ ماه پیش
با سلام
ویزای توریستی روسیه آیا بصورت فوری نیز میتوان اقدام کرد؟چقدر زمان میبرد تا ویزا حاضر شود؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
بله ویزای توریستی روسیه بصورت فوری نیز اقدام میشود و2روزکاری زمان می برد تا ویزا صادر شود.
milad
milad
۱۱ ماه پیش
برای ویزاهای تجاری روسیه چقدر زمان میبرد تا ویزا آماده شود؟
:admin
:admin
۱۱ ماه پیش
برای اخذ ویزاهای تجاری 25-30روزکاری زمان می برد تا ویزا صادر شود.
اشکوری
اشکوری
۱۰ ماه پیش
سلام میخواهم ویزا برزیل بگیرم شما چه نوع ویزایی اقدام می کنید؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
آژانس آلاله ویزای توریستی برزیل و ویزای تجاری برزیل و همچنین ویزای ترانزیت برزیل را از سوی سفارت برزیل اخذ می کند.
مشهدی
مشهدی
۱۰ ماه پیش
خسته نباشید
من میخواهم سفری ب کشور برزیل داشته باشم شما چه نوع ویزا برزیل اقدام میکنید؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
هدف شما از رفتن به کشور برزیل چیست؟ و با توجه به آن اقدام به اخذ ویزای برزیل می کنیم...
مشهدی
مشهدی
۱۰ ماه پیش
من به همراه همسر و فرزندم برای تفریح میخواهم برزیل باشم و چه نوع ویزای برزیلی باید اقدام کنم ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
شما باید ویزا توریستی برزیل اقدام کنید.
درنا
درنا
۱۰ ماه پیش
با عرض سلام و خسته نباشید
جهت اخذ ویزای توریستی برزیل چه مدارکی باید تهیه کرد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
مدارک لازم جهت اخذ ویزا توریستی برزیل : اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4 ، ترجمه شناسنامه ، گردش حساب بانکی 3 ماه آخر یا تمکن مالی ، مدارک شغلی به ترجمه ، ( سند ملکی به ترجمه ) رزرو هتل و پرواز
ایوبی
ایوبی
۱۰ ماه پیش
سلام
من و همسرم برای عید نوروز میخواهیم در کشور برزیل باشیم جهت اخذ ویزا توریستی برزیل چه مدارکی نیاز است ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی برزیل : اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 3*4 ، ترجمه شناسنامه ، گردش حساب بانکی 3 ماه آخر یا تمکن مالی ، مدارک شغلی به ترجمه ، ( سند ملکی به ترجمه ) رزرو هتل و پرواز و سند ازدواج به ترجمه
ایوبی
ایوبی
۱۰ ماه پیش
چند روز زمان میبرد تا ویزا توریستی برزیل ز سفارت دریافت کنیم؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
ویزای توریستی برزیل 10 الی 15 روز کاری زمان می برد
ایوبی
ایوبی
۱۰ ماه پیش
آیا امکان اخذفوری ویزای توریستی برزیل می باشد ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
بله جهت اخذ فوری ویزای توریستی برزیل 3 الی 5 روز کاری با آژانس تماس گرفته شود.
حشمتیان
حشمتیان
۱۰ ماه پیش
من مدیر عامل شرکت هستم و دعوتنامه از برزیل دارم آیا امکان اخذ ویزای توریستی برزیل را دارم؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
خیر زیرا شما دعوتنامه دارید و برای شما باید ویزای تجاری برزیل را اقدام کرد.
حشمتیان
حشمتیان
۱۰ ماه پیش
شرایط ویزای تجاری برزیل را توضیح دهید ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
کسانی که دعوتنامه از کشور برزیل می باشند باید اقدام به اخذ ویزا تجاری برزیل کنند و مدارکی که باید ارسال شود دعوتنامه و اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس و تمکن مالی و مدارک شغلی و پرواز می باشد
شراره
شراره
۱۰ ماه پیش
شرایط ویزای هند چیست؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
ویزا توریستی هند دارای 3 ماه اعتبار و اقامت 1 ماه
سارا
سارا
۱۰ ماه پیش
برای بازدید از نمایشگاه در هند میخواهم ویزای هند را اخذ کنم آیا میتوان ویزای توریستی هند اقدام کنم ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
درصورتی که دعوتنامه از کشور هند نداشته باشید بله میتوانیم ویزا توریستی هند را اقدام کرد
چراغی
چراغی
۱۰ ماه پیش
دعوتنامه تجاری از کشور هند رادارم میخواهم ویزای تجاری هند بگیرم چه مدارکی نیاز است ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
جهت اخذ ویزا تجاری هند : اصل پاسپورت جدید و قدیم ، 2قطعه عکس 5*5 ، مدارک شغلی به لاتین ، گردش حساب بانکی با لاتین و همچنین تمکن مالی به لاتین و کلیه صفحات شناسنامه
مستانه
مستانه
۱۰ ماه پیش
ویزای تجاری هند میخواهم آیا شرکت شما میتواند اقدام کند ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
جهت اخذ ویزا تجاری هند با آژانس تماس گرفته شود و یا بصورت آنلاین میتوانید ویزای خود را سفاریش دهید.
امید
امید
۱۰ ماه پیش
شرکت شما چه نوع ویزای هند اخذ می کند ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
در آژانس آلاله ویزای توریستی هند و ویزای تجاری هند اخذ میشود.
ودادیان
ودادیان
۱۰ ماه پیش
مدارک ویزا توریستی هند چیست؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
جهت ویزا توریستی هند مدارک ها شامل : اصل پاسپورت در صورتی که پاسپورت قدیمی دارید و 2 قطعه عکس 5*5 ، کپی تمام صفحات شناسنامه و وچر هتل و پرواز نیاز است
سینک
سینک
۱۰ ماه پیش
برای دیدار از اقوام چه نوع ویزای هند میتوانم دریافت کنم ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
چنانچه شما دعوتنامه از اقوام خود در هند دارید درخواست ENTRY VISA ولی چنانچه دعوتنامه ندارید همان ویزای توریستی هند اخذ می گردد
مهری
مهری
۱۰ ماه پیش
آیا با ویزای توریستی هند می توانم بیش از 1 ماه در هند باشم ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
خیر ویزا توریستی هند فقط 30 روز حق اقامت در هند را دارید.
بابایی
بابایی
۱۰ ماه پیش
سلام
آیا برای اخذ ویزا توریستی هند در سفارت حضور داشته باشم ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
اخذ همه نوع ویزا هند ( ویزا توریستی هند ، ویزا تجاری هند و....... ) به حضور مسافر جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است
محمد
محمد
۱۰ ماه پیش
با سلام/ آیا فرستادن دعوتنامه مهمان از کشور بلاروس دارای هزینه هست؟ میزبان چقدر باید برای این دعوتنامه هزینه کند؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
سلام . بله صدور دعوتنامه برای میزبان هزینه خواهد داشت و معمولا 50 دلار میباشد .
محمد
محمد
۱۰ ماه پیش
برای اخذ ویزای توریستی ویتنام چندروز زمان میبرد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
ویزای توریستی ویتنام 10الی 15روز کاری زمان میبرد
محدثه
محدثه
۱۰ ماه پیش
آیاویزای ویتنام بصورت فوری هم اقدام میگردد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
بله حداکثر4الی 5روزکاری
نعمتی زاده
نعمتی زاده
۱۰ ماه پیش
-ویزا فوری کره جنوبی چقدر زمان میبرد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
5روز تا یک هفته
محمدطاها
محمدطاها
۱۰ ماه پیش
ویزای تجاری کره جنوبی چند وقت اعتبار دارد؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
ویزا تجاری کره براساس دعوتنامه معمولا 3 ماه
علیزاده
علیزاده
۱۰ ماه پیش
سلام ما دونفریم آیا میتونیم برای ویزا چین گروهی اقدام کنیم ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
با سلام نه شما باید برای ویزاچین گروهی حتما 5 نفر باشین اگه 5 نفر نیستین میتونین ویزا چین انفرادی بگیرید.
دانشور
دانشور
۱۰ ماه پیش
سلام من میخوام برم چین ویزا چین هزینش چنده یک نفر هستم ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
سلام هزینه ویزا چین 400 دلار هست
قهرمانی
قهرمانی
۱۰ ماه پیش
درود بر شما قهرمانی هستم آیا برای ویزا چین یک ساله تمکن مالی نیاز است ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
سلام نه برای ویزای یک ساله چین تمکن مالی نیاز نیست
قربانپور
قربانپور
۱۰ ماه پیش
ویزای چین تحصیلی قیمت چنده ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
سلام ما ویزای چین تحصیلی اقدام نمی کنیم
صادقی
صادقی
۱۰ ماه پیش
من میخوام برم هنگ گنگ آیا با ویزاd چین میتونم برم ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
سلام نه ویزای چین برای خود کشور چین است و برای هنگ گنگ ویزای جداگانه میخواهد .
باژرنگ
باژرنگ
۱۰ ماه پیش
من میخوام ویزای چین گروهی بگیرم یک نفر هستم آیا امکانش هست ؟
:admin
:admin
۱۰ ماه پیش
سلام خدمت شما
نه برای ویزای چین گروهی باید 5 نفر باشید
Mohamed saravani
Mohamed saravani
۸ ماه پیش
سلام تعرفه عادی ویزای تورستی برزیل برای اقامت در شهر مانائوس چند است؟؟
ویزا چه مدت اعتبار دریافت میکند؟ و آیا نیاز به تمکن مالی است؟
:admin
:admin
۷ ماه پیش
200$ ویزاش مولتی چندبار وروده تمکن مالی به لاتین بالای 30میلیون
محسن
محسن
۷ ماه پیش
ویزای دبی چقدر زمان بر خواهد بود؟
و شرایط ویزا چیست؟
:admin
:admin
۷ ماه پیش
با سلام
ویزای تک 330 هزار تومان
شرایط: 15 میلیون تومان وثیقه دریافت میگردد.
حسین ایزدیار
حسین ایزدیار
۷ ماه پیش
ممنون از پیگیری خوب و منظم کارمندای آلاله
راضی ام از برخورد پرسنل و پیگیری کار
:admin
:admin
۷ ماه پیش
با سلام
ممنون از شما که مارو انتخاب کردین برای ارائه خدمات.
مریم
مریم
۷ ماه پیش
مدارک لازم برای گرفتن ویزای گروهی چین چیست ؟
admin:
admin:
۷ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزای گروهی:
1 . اصل گذر نامه با اعتباربالای 7 ماه
2 . دو قطعهئ عکس رنگی 4*3 جدید پشت سفید
3 . گواهی تمکن مالی یا موجودی حداقل ده میلیون تومان در حساب
4 . آدرس و تلفن منزل و مخل کار و شغل مسافر
رضا
رضا
۷ ماه پیش
مدارک لازم جهت دریافت ویزای ویتنام چیست ؟
:admin
:admin
۷ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم
۱)اصل پاسپورت
۲)۱قطعه عکس۴*۶
۳)کپی شناسنامه
۴)کارت ملی
۵)رزرو بلیط رزرو هتل
۶)گواهی اشتغال به

نکته: مبلغ پرداختی آنلاین صرفاً جهت رزرو ویزا می باشد.
رعنا
رعنا
۷ ماه پیش
می خواستم بدانم مدت اخذ ویزای توریستی عادی 1 ماهه آذزبایجان چند روزه است ؟
:admin
:admin
۷ ماه پیش
با سلام
زمان دریافت ویزای توریستی عادی 1 ماهه آذربایجان 3 روز کاری می باشد .
پرستو
پرستو
۷ ماه پیش
می خواستم بدونم چه مدارکی برای اخذ ویزای فوری 1 ماه روسیه لازم است ؟
:admin
:admin
۷ ماه پیش
با سلام مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی 1 ماه 1. اصل پاسپورت 2 . 1 قطعه عکس 4*3
سوسن
سوسن
۷ ماه پیش
با سلام می خواستم بدونم ویزای توریستی 15 روزه ژاپن چه مدت اعتبار دارد ؟
:admin
:admin
۷ ماه پیش
با سلام
اعتبار ویزا 3ماه است .
بهزاد
بهزاد
۶ ماه پیش
با سلام می خواستم بدانم مدت زمان برای دریافت ویزا هنگ کنگ توریستی دبل 14 روزه چقدر است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا توریستی دبل هنگ کنگ 45 روز کاری است .
شجاعی
شجاعی
۶ ماه پیش
اعتبار ویزای روسیه توریستی عادی چقدر است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام اعتبار ویزا طبق در خواست شما است .
سارا
سارا
۶ ماه پیش
چه مدت زمان برای دریافت ویزا چین گروهی فوری لازم است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
زمان اخذ ویزا چین گروهی فوری 3 روز کاری می باشد .
محمود
محمود
۶ ماه پیش
اعتبار ویزا کره جنوبی توریستی فوری 1 ماهه چقدر است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
اعتبار ویزا کره جنوبی توریستی فوری 3 ماهه است .
مهدوی
مهدوی
۶ ماه پیش
زمان اخذ ویزا اکراین توریستی چند روز است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
باسلام
زمان اخذ ویزا اکراین توریستی 15 روز کاری است .
محسن
محسن
۶ ماه پیش
می خواستم بدونمر ویزای اکراین توریستی چقدر اغتبار دارد ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
اعتبار ویزا اکراین تا تاریخ بلیط است .
زهرا
زهرا
۶ ماه پیش
باسلام می غواستم بدونم که مدت زمان اخذ ویزا هند توریستی عادی 1 ماهه چقدر است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
باسلام مدت زمان اخذ ویزا هند 15 روز کاری است .
مهلا
مهلا
۶ ماه پیش
سلام آیا می شود ویزا دانشجویی تاجیکستان را گرفت ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
باسلام بله .
کاشانی
کاشانی
۶ ماه پیش
ویزا 1 ماهه توریستی عادی باکو چقدر اعتبار دارد ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
اعتبار ویزا باکو 1 ماهه توریستی عادی 3 ماه است .
اکبری
اکبری
۶ ماه پیش
با سلام می خواستم بدونم چه مدارکی لازمه برای دریافت ویزا چین سینگل تجاری فوری ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
باسلام
مدارک لازم جهت دریافت ویزای چین سینگل تجاری فوری :
1 . اصل پاسپورت
2 . 2 قطعه عکس 4*6 رنگیزمینه سفید تمام رخ
3 . داشتن لیبل ویزای چین در پاسپورت
سعیدی
سعیدی
۶ ماه پیش
با سلام می خواستم بدونم مدت زمان اخذ و اعتبار ویزای چین سینگل تجاری فوری چقدر است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام مدت زمان اخذ ویزا چین سینگل تجاری فوری 13 روز کاری و اعتبار آن 1 ماهه است.
حامد
حامد
۶ ماه پیش
ویزا تایلند توریستی مولتی را چند روزه می توان گرفت؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
باسلام
مدت زمان اخذ ویزا تایلند توریستی مولتی 3 الی 5 روز کاری است .
حامد
حامد
۶ ماه پیش
مدت اعتبار ویزا تایلند توریستی مولتی چقدر است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
باسلام
مدت اعتبار ویزا تایلند توریستی مولتی 6 ماه است.
وکیلی
وکیلی
۶ ماه پیش
سلام می خواستم بدوم که چه مدارکی برای دریافت ویزا تونس توریستی 15 روزه لازم است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم برای دریافت ویزا تونس تورریستی :
1. اصل پاسپورت
2. 2 قطعه عکس4*3
3. رزوهتل و پرواز
وکیلی
وکیلی
۶ ماه پیش
مدت زمان اخذ و اعتبار ویزا تونس تورسیتی چقدر است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا تونس توریستی 10 روز کاری و اعتبار آن 3 ماهه است.
احمدی
احمدی
۶ ماه پیش
سلام ویزای بلاروس توریستی را می توان چند روزه اخذ کرد؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
زمان اخذ ویزا بلاروس 7 روز کاری می باشد.
احمدی
احمدی
۶ ماه پیش
اعتبار ویزا بلاروس توریستی چقدر است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدت اعتبار ویزا بلاروس توریستی 7 روزه است.
احمدی
احمدی
۶ ماه پیش
چه مدارک لازم برای دریافت ویزا بلاروس توریستس لازم است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
باسلام مدارک لازم برای دریافت ویزا بلاروس توریستس:
1 . اصل پاسپورت امضاء شده
2 . 2 قطعه عکس4*3 رنگی زمینه سفید
3 . فرم اطلاعات فردی
4 . ضمانت در صورت نیاز
عماد
عماد
۶ ماه پیش
با سلام مدت زمان دریافت ویزا چین گروهی فوری چقدر است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام مدت زمان دریافت ویزا چین گروهی7 روزکاری است.
عماد
عماد
۶ ماه پیش
اعتبار ویزا چین گروهی فوری چقدر است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
اعتبار ویزا چین گروهی فوری تمکن مالی می باشد.
امینی
امینی
۶ ماه پیش
سلام مدارک لازم برای دریافت ویزا مکزیک توریستی چیست؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم برای دریافت ویزا مکزیک توریستی :
1. اصل پاسپورت 2 . 2 قطعه عکس 3 . شناسنامه 4 . گردش مالی 6 ماه آخر 5 . سند ملکی 6 . مدارک شغلی 7 . هتل 8 . پرواز 9 . ضمانت برگشت 10 . مصاحبه 11 . ترجمه رسمی مدارک
امینی
امینی
۶ ماه پیش
مدت زمان اخذ و اعتبار ویزا مکزیک توریستی جقدر است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا مکزیک 10 روز کاری و اعتبار آن 6 ماهه است
ناصر
ناصر
۶ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم چقدر طول می کشه تا ویزا آذربایجان بگیرم؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزای آذربایجان 3 روز کاری است.
ناصر
ناصر
۶ ماه پیش
مدت اعتبار و مدت اقامت برای ویزا آذربایجان چقدر است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدت اعتبار ویزای آذربایجان 1 سال و مدت اقامت 90 روزه می باشد.
بهار
بهار
۶ ماه پیش
می خواستم بدونم برای گرفتن ویزا افغانستان چه مدارکی لازمه؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم برای دریافت ویزا افغانستان :
1 . اصل پاسپورت
2 . 2 قطعه عکس 4*3
3 . آزمایش
بهار
بهار
۶ ماه پیش
مت زمان اخذ ویزا افغانستان توریستی چقدر است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا افغانستان توریستی 2 روز کاری است .
افشار
افشار
۶ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم چه مدارکی برای گرفتن ویزا مکزیک توریستی لازمه؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم برای اخذ ویزا مکزیک توریستی :
۱)اصل پاسپورت
۲) ۲ قطعه عکس
۳)شناسنامه
۴)گردش بانکی ۶ ماه آخر
۵)سند ملکی
۶)مدارک شغلی
۷)هتل
۸)پرواز
۹)ضمانت برگشت
۱۰)مصاحبه
۱۱)ترجمه رسمی مدارک
افشار
افشار
۶ ماه پیش
مدت زمان اخذ و اعتبار ویزا مکزیک توریستی چند روزه است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
باسلام
مدت زما ن اخذ ویزا مکزیک توریستی 10 روز کاری و مدت اعتبار آن 6 ما است.
امیر
امیر
۶ ماه پیش
مدت زمان اخذ ویزا روسیه توریستی چقدر است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام :
مدت زمان اخذ ویزا روسیه توریستی 6 روز کاری است.
پیام
پیام
۶ ماه پیش
مدت زمان اخذ و اعتبار ویزا سنگاپور توریستی فوری چگونه است ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام :
مدت زمان اخذ ویزا سنگاپور 10 روز کاری و مدت اعتبار آن 2 ماهه است.
پیام
پیام
۶ ماه پیش
چه مدارکی برای گرفتن ویزا توریستی سنگاپور لازم است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم برای گرفتن ویزا سنگاپور توریستی :
مدارک لازم
۱)اسکن پاسپورت و عکس
۲)رزرو هتل از آلاله الزامی است
یاسر
یاسر
۶ ماه پیش
سام می خواستم بدونم که برای گرفتن ویزا آذربایجان توریستی چه مدارکی لازمه؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا آذربایجان توریستی :
۱) اصل پاسپورت
۲) یک قطعه عکس ۴*۳
۳) (ریجستر بیش از۷۲ ساعت الزامی است)

یاسر
یاسر
۶ ماه پیش
مدت زمانی که طول می کشه تا ویزا آذبایجان توریستی بگیرم چقدر است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا آذربایجان توریستی 3 روز کاری است.
سحر
سحر
۶ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم که زمان لازم برای گرفتن ویزا توریستی ترکمنستان چقدر است؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا ترکمنستان توریستی 15 روز کاری است.
سحر
سحر
۶ ماه پیش
چه مدارکی برای ویزا توریستی ترکمنسان لازمه؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا ترکمنستان توریستی :
۱) اصل پاسپورت
۲) ۲ قطعه عکس ۴*۶
۳) هتل اجباری
۴) هماهنگی جهت صدور دعوتنامه
امیر
امیر
۶ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم که ویزا تجاری روسیه چند روز کاری طول می کشد ؟
:admin
:admin
۶ ماه پیش
با سلام
زمان اخذ ویزا روسیه تجاری 25 تا 30 روز کاری است.
کامرانی
کامرانی
۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم که ویزا ژآپن توریستی چقدر طول می کشه تا بگیرم و چقدر اعتبار دارد ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا ژاپن توریستی 15 روز کاری است و اعتبار ویزا 3 ماهه است.
کامرانی
کامرانی
۵ ماه پیش
میشه مدارک لازم برای گرفتن ویزا ژاپن توریستی هم به من بگید.؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا ژاپن توریستی :
۱)اصل پاسپورت
۲)۲ قطعه عکس 4.5*4.5
۳)شناسنامه
۴)مدارک شغلی
۵)گردش بانکی ۳ ماه آخر
۶)رزرو هتل
۷)برنامه سفر
۸)ترجمه رسمی مدارک
بهراد
بهراد
۵ ماه پیش
سلام چقدر طول میکشه تا ویزااکراین توریستی گرفت ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
مدت زمان اخذ ویزا اکراین توریستی 15 روز می باشد.
بهراد
بهراد
۵ ماه پیش
ویزا اکراین توریستی چقدر اعتبار دارد ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
ویزا توریستی اکراین 1 ماه اعتبار دارد .
محبوبی
محبوبی
۵ ماه پیش

می خواستم بدونم که چند روزه می تونم ویزا افغانستان توریستی بگیرم ؟ ( کمترین زمان برای گرفتن ویزا )
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
شما می توانید ویزا افغانستان توریستی فوری بگیرید که مدت زمان اخذ 2 روز کاری است .
محبوبی
محبوبی
۵ ماه پیش
می شه بهم مدارک لازم جهت اخذ ویزا افغانستان را هم بگید و چقدر این ویزا اعتبار دارد ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام :
مدت اعتبار ویزا 2 ماه است و
مدارک لازم جهت اخذ ویزا افغانستان شامل موارد زیر است:
۱)اصل پاسپورت
۲)۲ قطعه عکس ۴*۳
۳)آزمایش
یاشار
یاشار
۵ ماه پیش
با عرض سلام و خسته نباشبد به شما می خواستم بدونم که چه مدارکی برای گرفتن ویزا مکزیک لازمه ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام و عرض تشکر برای انتخاب آژانس آلاله.
مدارک لازم جهت اخذ ویزا مکزیک توریستی :
۱)اصل پاسپورت
۲) ۲ قطعه عکس
۳)شناسنامه
۴)گردش بانکی ۶ ماه آخر
۵)سند ملکی
۶)مدارک شغلی
۷)هتل
۸)پرواز
۹)ضمانت برگشت
۱۰)مصاحبه
۱۱)ترجمه رسمی مدارک
یاشار
یاشار
۵ ماه پیش
ویزا توریستی مکزیک چقدر زمان می بره و چقدر اعتبار داره ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
مدت زمان اخذ ویزا توریستی مکزیک 10 روز کاری و مدت اعتبار آن 6 ماهه است.
معصومی
معصومی
۵ ماه پیش
سلام میخواستم بدونم که اگر بجوام ویزا چین توریستی در سریعترین زمان رو بگیرم چند روز طول می کشه؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
مدت زمان برای اخذ ویزا چین توریسنی فوری 1ماهه 5 روز کاری است.
معصومی
معصومی
۵ ماه پیش
اعتبار ویزا چین توریستی چقدر است؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
اعتبار ویزا چین توریستی فوری 3 ماهه است.
معصومی
معصومی
۵ ماه پیش
چه مدارکی جهت دریافت ویزا چین توریستی لازمه ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
مدارک لازم جهت دریافت ویزا چین توریستی :
۱) اصل پاسپورت
۲) ۲ قطعه عکس ۴*۶ رنگی زمینه سفید تمام رخ
۳) تمکن مالی
۴) در صورتی که تاریخ صدور پاسپورت از تاریخ ۱/۲۰۱۵ به بعد باشد، پاسپورت قبلی مسافر باید ارائه گردد.
مهتاب
مهتاب
۵ ماه پیش
با عرض سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم که ویزا غنا توریستی را چه طور می تونم خیلی زوددریافت کنم ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
یا سلام تشکر از شما به خاطر انتخاب آژانس آلاله :
مدت زمان اخذ ویزا غنا توریستی 2 روز کاری می باشد.
مهتاب
مهتاب
۵ ماه پیش
اعتبار ویزا غنا چقدراست؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
اعتبار ویزا غنا توریستی 3 ماهه است.
مرادی
مرادی
۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم برای رفتن به تایلند و گرفتن ویزا کشور چه مدارکی لازمه ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا تایلند:
۱) اصل پاسپورت
۲) شناسنامه
۳) ۲ قطعه عکس ۴*۳
۴) کارت ملی
۵) تمکن مالی یا پرینت حساب بانکی
۶) رزرو بلیط
۷) واچر هتل

مرادی
مرادی
۵ ماه پیش
چنمد روزه می توان ویزا تایلند رو گرفت؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام :
مدت زمان اخذ ویزا تایلند 3 تا 5 روز کاری است.
سعادتی
سعادتی
۵ ماه پیش
با عرض سلام و خسته نباشید به شما قیمت ویزا برزیل توریستی فوری بخواهم بگیرم چقدر است؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سبلام و تشکر از انتخاب آلاله.
هزینه ویزا برزیل توریستی فوری 500 دلار می باشد.
سعادنی
سعادنی
۵ ماه پیش
چند روزه می تونم ویزا برزیل رو بگیرم؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
مدت زمان اخذ ویزا برزیل توریستی 7 روز کاری است.
علیزاده
علیزاده
۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم که چند روز طول می کشه تا ویزا بلاروس بگیرم؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
دو نوع ویزا برای بلاروس داریم
ویزای بلاروس توریستی 7 روزه که که مدت اخذ آن 7 روز کاری و ویزا تجاری 1 ماهه که مدت اخذذ آن 10 روز کاری می باشد.
کیوان
کیوان
۵ ماه پیش
با سلام می خواستم بدونم که برای ویزا کره جنوبی توریستی چه مدارکی لازمه ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا توریستی کره جنوبی :
۱)اصل پاس
۲)دوقطعه عکس ۴*۳
۳)ترجمه شناسنامه
۴)مدارک شغلی
۵)گواهی تمکن مالی به لاتین حداقل ۳۰میلیون به بالا
۶)ضمانت برگشت
کیوان
کیوان
۵ ماه پیش
اگر بخوام ویزای کره جنوبی را در سریع ترین زمان بگیرم چند روزه می تونم بگیرم ؟
و تا کی اعتبار داره؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
زمان اخذ ویزا کره جنوبی توریستی فوری 5 روز کاری می باشد.
زمان اعتبار ویزا کره جنوبی توریستی 3 ماهه است.
محمد
محمد
۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم اگر بخوام ویزاچین توریستی بگیرم چقدر هزینه دارد و چند روزه می توانم بگیرم؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
زمان اخذ ویزا چین توریستی 5 روز کاری است و هزینه آن 230 دلار می باشد.
محمد
محمد
۵ ماه پیش
چه مدارکی برای گرفتن ویزا چین لازمه؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا چین :
) اصل پاسپورت
۲) ۲ قطعه عکس ۴*۶ رنگی زمینه سفید تمام رخ
۳) تمکن مالی
۴) در صورتی که تاریخ صدور پاسپورت از تاریخ ۱/۲۰۱۵ به بعد باشد، پاسپورت قبلی مسافر باید ارائه گردد.
پگاه
پگاه
۵ ماه پیش
من می خواستم ویزا فیلیپین بگیرم میشه بگیدکه چه مدارکی لازمه ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام

مدارک لازم جهت دریافت ویزا فیلیپین توریستی :
۱) اصل پاسپورت،
۲) یک قطعه عکس
۳) تمکن مالی
۴) رزرو پرواز و هتل
۵) مصاحبه

پگاه
پگاه
۵ ماه پیش
چند روزه می تونم ویزا فیلیپین را بگیرم و چقدر اعتبار دارد؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا فیلیپین 10 روز کاری می باشد و اتبارویزا 3 ماهه است.
عماد
عماد
۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم برای گرفتن ویزا بلاروس تجاری چه مدارکی باید داشته باشم؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
باسلام
مدارک لازم جهت دریافت ویزا بلاروس تجاری :

۱) اصل پاسپورت امضا شده
۲) ۲ قطعه عکس ۳*۴ رنگی زمینه سفید
۳)فرم اطلاعات فردی
۴)ضمانت در صورت نیاز
عماد
عماد
۵ ماه پیش
ویزا بلاروس تجاری را می توان چند روزه گرفت و چقدر اعتبار دارد؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
زمان اخذ ویزا بلاروس تجاری 10 روز کاری می باشد و 1 ماه اعتبار دارد.
اجمی
اجمی
۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدون که اگر بخواهم اقدام به گرفتن ویزا سنگاپور توریستی کنم ویزا رو چند روزه می تونم دریافت کنم ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا توریستی 10 روز کاری می باشد.
اجمی
اجمی
۵ ماه پیش
مدارک لازم برای دریافت ویزا سنگاپور توریستی چیست؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا سنگاپور توریستی:
۱)اسکن پاسپورت و عکس
۲)رزرو هتل از آلاله الزامی است

زهرا
زهرا
۵ ماه پیش
سلام و عرض خسته نباشید من می خواستم ویزا ویتنام توریستی بگیرم برای گرفتن ویزا چه مدارکی لازم است؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام و تشکر از انتخاب الاله
مدارک لازم جهت اخذ ویزا ویتنام توریستی
)اصل پاسپورت
۲)۱قطعه عکس۴*۶
۳)کپی شناسنامه
۴)کارت ملی
۵)رزرو بلیط رزرو هتل
۶)گواهی اشتغال به کار (لاتین)
۷)تمکن مالی (لاتین)
زهرا
زهرا
۵ ماه پیش
می خواستم بدونم ویزا ویتنام را می تونم چند روزه بگیرم و هزینه چقدر است؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام و تشکر از انتخاب شما
مدت زمان اخذ ویزا توریستی ویتنام 10 روز کاری است و قیمت ان 140 دلار است.
مهرداد
مهرداد
۵ ماه پیش
با سلام من می خواستم ویزا کره جنوبی را بگیرم می شه کمکم کنید که چه مدارکی را باید برای گرفتن ویزا ارائه دهم؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا کره جنوبی توریستی :
۱)اصل پاس
۲)دوقطعه عکس ۴*۳
۳)ترجمه شناسنامه
۴)مدارک شغلی
۵)گواهی تمکن مالی به لاتین حداقل ۳۰میلیون به بالا
۶)ضمانت برگشت
اکرمی
اکرمی
۵ ماه پیش
سلام من می خواستم برم هند می شه کمکم کنید که چند روزه می تونم ویزا هند را بگیرم ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام و تشکر از شما برای انتخاب آلاله
مدت اخذ ویزا هند توریستی فوری 7 روز کاری است .
اکرمی
اکرمی
۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم که برای گرفتن ویزا هند چه مدارکی لازمه؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت دریافت ویزا هند توریستی فوری :
۱)اصل پاسپورت
۲)۲ قطعه عکس ۵*۵
۳)کپی شناسنامه
۴)هتل و پرواز
۵)هماهنگی جهت اخذ ویزای تجاری
مینا
مینا
۵ ماه پیش
با سلام می خواستم ویزا ویتنام بگیرم می شه کمکم کنید که چه مدارکی لازم دارم برای گرقتن ویزا ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدارک لاز جهت دریافت ویزا ویتنام توریستی فوری :
1)اصل پاسپورت
۲)۱قطعه عکس۴*۶
۳)کپی شناسنامه
۴)کارت ملی
۵)رزرو بلیط رزرو هتل
۶)گواهی اشتغال به
مینا
مینا
۵ ماه پیش
من چند روزه می تونم ویزا ویتنام رو بگیرم؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا ویتنام 4 روز کاری می باشد.
شجاعی
شجاعی
۵ ماه پیش
با سلام می خواستم ویزا فیلیپین رو بگیرم می شه بدمن مصاحبه هم این ویزا رو گرفت؟ اگه می شه ؟ چه مدلرکی لازمه ؟ ممنون می شم اگه کمکم کنید .
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام و تشکر از انتخاب آلاله
بله می شه ویزا فیلبپین بدون مصاحبه گرفت و مدارک لازم برای اخذ ویزا فیلیپین بدون مصاحبه :
۱) اصل پاسپورت،
۲) یک قطعه عکس
۳) گردش حساب بانکی
۴) پرواز
۵) بدون هتل و مصاحبه
لطفی
لطفی
۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم که برای گرفتن ویزا چین توریستی عادی چقدر هزینه باید بکنم ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام
هزینه اخذ ویزا چین توریستی عادی 180 دلار می باشد.
کیمیا
کیمیا
۵ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم چند روزه می تونم ویزا کره جنوبی توریستی بگیرم ؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام پمدت زمان اخذ ویزا کره جنوبی توریستی 15 روز کاری است.
کیمیا
کیمیا
۵ ماه پیش
می شه لطف کنید و بگید برای گرفتن ویزا کره جنوبی چه مدارکی لازمه؟
:admin
:admin
۵ ماه پیش
با سلام و عرض تشکر از انتخاب آلاله
مدارک لازم جهت اخذ ویزا کره جنوبی:
۱)اصل پاس
۲)دوقطعه عکس ۴*۳
۳)ترجمه شناسنامه
۴)مدارک شغلی
۵)گواهی تمکن مالی به لاتین حداقل ۳۰میلیون به بالا
۶)ضمانت برگشت

ماندانا
ماندانا
۴ ماه پیش
سلام من می خوام در اصرع وقت ویزا هند توریستی بگیرم می شه بگید که چند روزه می تونم ویزای این کشور را بگیرم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
شما می توانید ویزا هند توریستی فوری را بگیرید که 7 روز کاری طول می کشه.
آرزو
آرزو
۴ ماه پیش
سلام می خواستم سفری به کشور ژاپن برای سفر داشته باشم میشه کمکم کنید که چه مدارکی لازم دارم تا ویزا رو بگیرم؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا ژاپن توریستی:

۱)اصل پاسپورت
۲)۲ قطعه عکس ۴/۵*۴/۵
۳)شناسنامه
۴)مدارک شغلی
۵)گردش بانکی ۳ ماه آخر
۶)رزرو هتل
۷)برنامه سفر
۸)ترجمه رسمی مدارک
ابوالحسنی
ابوالحسنی
۴ ماه پیش
با عرض سلام و خسته نباشی هزینه ویزا توریستی روسیه فوری چقدر است ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام و عرض تشکر از انتخاب آلاله
هزینه ویزا روسیه توریستی فوری 620000 تومان است.
امیری
امیری
۴ ماه پیش
سلام می خواستم ببینم چند روزه می نونم ویزا برزیل توریستی مولتی بگیرم؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا برزیل توریستی فوری مولتی 7 روز کاری است.
بهادر
بهادر
۴ ماه پیش
سلام مدارک لازم برای ویزا بنگلادش تجاری چیست ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا بنگلادش تجاری :
۱)اصل پاسپورت
۲)۲ قطعه عکس ۴*۳
۳)مدارک شغلی
شکوهی
شکوهی
۴ ماه پیش
سلام من می خواستم برای تعطیلات تابستان به ویتنام برم می شه کمکم کنید که چه مدارکی برای این کار لازمه ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت دریافت ویزا ویتنام فوری :

۱)اصل پاسپورت
۲)۱قطعه عکس۴*۶
۳)کپی شناسنامه
۴)کارت ملی
۵)رزرو بلیط رزرو هتل
۶)گواهی اشتغال به
برای اطلاعات بیشتر و سوالات بیشتر با آزانس تماس حاصل نمایید.با تشکر از شما برای انتخاب آلاله
توانا
توانا
۴ ماه پیش
سلام ویزا توریستی تونس را چند روزه می تونم دریافت کنم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا تونس توریستی 10 روز کاری می باشد.
بهروز
بهروز
۴ ماه پیش
سلام برای گرفتن ویزا هند توریستی در اسرع وقت چه مدارکی لازمه و چند روزه می تونم این ویزا رو بگیرم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام مدارک لازم جهت اخذ ویزا هند توریستی فوری :

۱)اصل پاسپورت
۲)۲ قطعه عکس ۵*۵
۳)کپی شناسنامه
۴)هتل و پرواز
۵)هماهنگی جهت اخذ ویزای تجاری
و زمان اخذ ویزا هند 7 روز کاری است.
میرزایی
میرزایی
۴ ماه پیش
سلام برای گرفتن ویزا آذربایجان توریستی فوری چه مدارکی را باید داشته باشم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام :
مدارک لازم جهت اخذ ویزا آذربایجان توریستی فوری :
۱) اصل پاسپورت
۲) یک قطعه عکس ۴*۳
۳) (ریجستر بیش از۷۲ ساعت الزامی است)

خانی
خانی
۴ ماه پیش
سلام من می خواستم ویزا اکراین توریستی بگیرم می شه کمکم کنید که چه مدارکی لازمه و چند وقت طول می کشه تا من این ویزا رو بگیرم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام و حسن انتخاب شما
مدت زمان اخذ ویزا اکراین توریستی 15 روزکتری است و مدارک لازم جهت اخذ ویزا اکراین توریستی :
۱) اصل پاسپورت
۲) ۲ قطعه عکس
۳) گواهی اشتغال به کار
۴) گردش حساب بانکی
۵) ضمانت
۶) کپی تمام صفحات شناسنامه
یونس
یونس
۴ ماه پیش
سلام من می خوام برم عمان و نمی دونم باید برای گرفتن ویزا عمان چه مدارکی را داشته باشم اگه می شه به من کمک کنید؟ ممنون.
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا عمان توریستی :
۱) اسکن پاسپورت
۲) عکس
۳) شناسنامه
جهت اطلاعات بیشتر با آلاله تماس بگیرید.
زهره
زهره
۴ ماه پیش
سلام من می خواستم برای تعطیلات تابستانی که دارم یرم کوبا می تونم چند روزه ویزا کوبا رو بگیرم و چه مدارکی را باید تحئیل بدم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام :
زمان اخذ ویزا توریستی کوبا 5 روز کاری است و مدارک زیر برای اخذ ویزا کوبا لازم است :
۱)اصل پاسپورت
۲)۲ قطعه عکس
۳)شناسنامه و کارت ملی
۴)گردش بانکی ۳ ماه آخر
۵)سند ملکی
۶)تعهد نامه محضری
۷)مدارک شغلی
۸)پرواز و هتل
۹)بیمه مسافرتی
۱۰)ترجمه رسمی مدارک
عبدی
عبدی
۴ ماه پیش
با سلام من می خواستم برم هند برای گرفتن ویزا هند باید چه کاری انجام بدم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
شما برای گرفتن ویزا هند توریستی فوری باید مدارک زیرا داشته باشید و برای اطلاعات بیشتر با آلاله تماس بگیرید تا مراحل اخذ ویزا هند را برایتان توضیح دهند.
۱)اصل پاسپورت
۲)۲ قطعه عکس ۵*۵
۳)کپی شناسنامه
۴)هتل و پرواز
۵)هماهنگی جهت اخذ ویزای تجاری

کاشانی
کاشانی
۴ ماه پیش
سلام برای گرفتن ویزا تایلند توریستی باید چه مدارکی را ارائه دهیم؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام:
مدارک لازم جهت اخذ ویزا تایلند توریستی :
۱) اصل پاسپورت
۲) شناسنامه
۳) ۲ قطعه عکس ۴*۳
۴) کارت ملی
۵) تمکن مالی یا پرینت حساب بانکی
۶) رزرو بلیط
۷) واچر هتل
کاویانی
کاویانی
۴ ماه پیش
سلام یرای گرفتن ویزا روسیه توریستی فوری چه مدارکی لازمه و چند روز زمان می بره ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
باسلام :
زمان اخذ ویزا روسیه توریستی 2 روز کاری است و مدارک لازم برای اخذ ویزا شامل موارد زیر است :
۱) اصل پاسپورت
۲) ۱ قطعه عکس ۴*۳
۳) پرواز و هتل
مرجان
مرجان
۴ ماه پیش
ویزا ازبکستان توریستی را می خواستم بگیرم می شه کمکم کنید که چند روزه می تونم ویزا را بگیرم و چه مدارکی را باید داشته باشم؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام و تشکر از انتخاب آلاله:
مدت زمان اخذ ویزا ازبکستان توریستی 8 روز کاری است و مدارک زیر لازم است:
۱)اصل پاس
۲)۲قطعه عکس
۳)ترجمه گواهی اشتغال بکار
۴)رزرو هتل (اجباری)
بهبود
بهبود
۴ ماه پیش
با عرض سلام و خشته نباشید خدمت شما.
من می خواستم ویزا چین توریستی بگیرم می شه مراحل دریافت ویزا چین را بهم بگید ؟
باتشکر
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام و عرض تشکر از شما برای انتخاب آلاله
مراحل دریافت ویزا چین توریستی به شرح زیر است :
1- پرداخت حدود 50 درصد کل مبلغ ویزا جهت سفارش ویزا
2- ارسال مدارک
3- اخذ ویزا در کمترین زمان
5- تسویه
6- دریافت ویزا درب منزل

کشوری
کشوری
۴ ماه پیش
با سلام من می خواستم ویزا توریستی بلاروس را یگیرم می شه بهم بگید که چند روزه می تونم بگیرم و چه مدارکی را بگیرم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا بلاروس توریستی 7 روز کاری است و مدارک زیر لازم است :
۱) اصل پاسپورت امضا شده
۲) ۲ قطعه عکس ۳*۴ رنگی زمینه سفید
۳)فرم اطلاعات فردی
۴)ضمانت در صورت نیاز

مهسا
مهسا
۴ ماه پیش
سلام من می خواستم برای ویزا گروهی فوری اقدام کنم آیا تمکن مالی هم می خواد ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام و تشکر از انتخاب آلاله
بله برای اخذ ویزا چین گروهی تمکن مالی می خواهد برای اطلاعات بیشتر با آلاله تماس بگیری.
ساغر
ساغر
۴ ماه پیش
با سلام من می خواستم ویزا ازبکستان توریستی بگیرم می شه کمکم کنید که چه مدارکی می خواد و چند روز طول می کشه ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا ازبکستان توریستی 15 روز کاری است و مدارک زیر لازم است و برای اطلاعات بیشتر با آلاله تماس بگیرید :
۱)اصل پاس
۲)۲قطعه عکس
۳)ترجمه گواهی اشتغال بکار
۴)رزرو هتل (اجباری)
آریا
آریا
۴ ماه پیش
سلام من می خواستم بدونم که اعتبار ویزا قزاثستان توریستی عادی چقدر است و چقدر زمان طول می کشه تا بگیرم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام و تشکر از انتخاب آلاله
مدت اعتبار ویزا قزاقستان توریستی عادی 3 ماه است و مدت زمان اخذ ویزا 14 روزکاری است.
ایوبی
ایوبی
۴ ماه پیش
سلام می شه مراحل دریافت ویزا ژاپن توریستی را به من بگید ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مراحل دریافت ویزا ژاپن توریستی به شرح زیر است :
1-پرداخت حدود 50 درصد کل مبلغ ویزا جهت سفارش ویزا
2- ارسال مدارک
3- اخذ ویزا در کمترین زمان
5- تسویه
6- دریافت ویزا درب منزل
پاکزاد
پاکزاد
۴ ماه پیش
با عرض سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم که برای گرفتن ویزا مکزیک توریستی چه مدارکی لازمه ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا مکزیک توریستی:
۱)اصل پاسپورت
۲) ۲ قطعه عکس
۳)شناسنامه
۴)گردش بانکی ۶ ماه آخر
۵)سند ملکی
۶)مدارک شغلی
۷)هتل
۸)پرواز
۹)ضمانت برگشت
۱۰)مصاحبه
۱۱)ترجمه رسمی مدارک
میثم
میثم
۴ ماه پیش
سلام یرای گرفتن ویزا بلاروس توربستی چه مدارکی لازمه ؟
باتشکر
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام و تشکر از انتخاب آلاله
مداک لازم جهت اخذ ویزا بلاروس توریستی به شرح زیر می باشد:
۱) اصل پاسپورت امضا شده
۲) ۲ قطعه عکس ۳*۴ رنگی زمینه سفید
۳)فرم اطلاعات فردی
۴)ضمانت در صورت نیاز
کاظمی
کاظمی
۴ ماه پیش
سلام من می خواستم ویزا روسیه توریستی فوری بگیرم مدارک لازم و مدت زمان اخذ ویزا رو به من بگید ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا روسیه توریستی فوری 2 روز کاری است و مدارک لازم برای اخذ ویزت به شرح زیر است :
۱) اصل پاسپورت
۲) ۱ قطعه عکس ۴*۳
۳) پرواز و هتل
معدنی
معدنی
۴ ماه پیش
سلام من می هوام ویزا بنگلاش تجاری رو بگیرم مدارک شعلی لازمه که داشته باشم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام برای اخذ ویزا بنگلادش تجاری مدارک شغلی لازم است برای اطلاعات بیشتر با آلاله همراه باشید.
کامرانی
کامرانی
۴ ماه پیش
با سلام مدارک لازم برای گرفتن ویزا مکزیک توریستی چیه ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزا مکزیک توریستی به شرح زیر است:
۱)اصل پاسپورت
۲) ۲ قطعه عکس
۳)شناسنامه
۴)گردش بانکی ۶ ماه آخر
۵)سند ملکی
۶)مدارک شغلی
۷)هتل
۸)پرواز
۹)ضمانت برگشت
۱۰)مصاحبه
۱۱)ترجمه رسمی مدارک
اصلاحی
اصلاحی
۴ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم که ویزا عراق توریستی رو چند روزه می توان گرفت و چفدر اعتبار داره ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام مدت زمان اخذ ویزا عراق توریستی 3 تا 5 روز کاری است و مدت اعتبار ویزا 3 ماه است.
زهرا
زهرا
۴ ماه پیش
سلام چند روزه می تونم ویزا ژاپن توریستی بگیرم ؟
:admin
:admin
۴ ماه پیش
با سلام
مدت زمان اخذ ویزا ژاپن توریستی 15 روز کاری است.
مریم
مریم
۳ ماه پیش
سلام زمان لازم برای گرفتن ویزا چین گروهی فوری چند روزه است؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام.
مدت زمان اخذ ویزا چین گروهی فوری 7 روز کاری است.
پیمان
پیمان
۳ ماه پیش
سلام قیمت ویزا چین گروهی چقدر است؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام.
هزینه اخذ ویزا چین گروهی 88 دلار است. شما می‌توانید ویزا چین را بدون واسطه و با قیمتی غیرقابل باورنکردنی از آلاله بگیرید.
محمدی
محمدی
۳ ماه پیش
سلام آیا امکان مشاوره رایگان در خصوص ویزای چین وجود دارد؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام
بله شما با همکاران ما تماس حاصل نمایید. آن ها به شما مشاوره رایگان دریاره ویزای چین را خواهند داد.
02188960046
کامران احمدی
کامران احمدی
۳ ماه پیش
سلام مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلاروس چیست؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی بلاروس به شرح زیر می باشد:
۱) اصل پاسپورت امضا شده
۲) ۲ قطعه عکس ۳*۴ رنگی زمینه سفید
۳)فرم اطلاعات فردی
۴)ضمانت در صورت نیاز
تارا معتمد
تارا معتمد
۳ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم که هزینه ویزای برزیل توریستی فورری چقدر است ؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام هزینه ویزای برزیل توریستی فوری 500 ذلار است.
ناصر امیر خانی
ناصر امیر خانی
۳ ماه پیش
سلام چه مدارکی باید برای دریافت ویزا بلاروس توریستی داشته باشم؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام
مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلاروس توریستی:
۱) اصل پاسپورت امضا شده
۲) ۲ قطعه عکس ۳*۴ رنگی زمینه سفید
۳)فرم اطلاعات فردی
۴)ضمانت در صورت نیاز
یاسر سبزه
یاسر سبزه
۳ ماه پیش
سلام هزینه دریافت اخذ ویزای ژاپن توریستی جقدر است؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام
هزینه اخذ ویزای ژآپن توریستی 50 دلار است.
شایان
شایان
۳ ماه پیش
سلام هزینه اخذ ویزای توریستی بلاروس چدر است؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام
هزینه اخذ ویزا بلاروس توریستیبا توجه به مدت اعتبار آن ها از
توریستی یکبار ورود مدت اعتبار 7 روز 380،
توریستی یکبار ورود مدت اعتبار 14 روز کاری 440 و
توریستی یکبار ورود مدت اعتبار 21 روز 550 دلار است
سوگند
سوگند
۳ ماه پیش
سلام آیا امکان مشاوره رایگان درباره ویزاهای کشور ها وجود دارد؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام
لطفا با آژانس تماس حاصل نمایید تا همکاران ما مشاوره رایگان را با توجه به درخواست و مدارک شما ارائه دهند.
02188960046
لاله امجدی
لاله امجدی
۳ ماه پیش
سلام چه مدارکی برای اخذ ویزای چین لازم است؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام،
مدارک لازم جهت اخذ ویزای چین
۱) اصل پاسپورت
۲) ۲ قطعه عکس ۴*۶ رنگی با پس‌زمینه سفید تمام رخ
۳) تمکن مالی
۴) در صورتی که تاریخ صدور پاسپورت از تاریخ ۱/۲۰۱۵ به بعد باشد، پاسپورت قبلی مسافر باید ارائه گردد.
میلاد قادری
میلاد قادری
۳ ماه پیش
سلام می خواستم بدونم هزیه ویزای گروهی چین چقدر است؟
:admin
:admin
۳ ماه پیش
با سلام
هزینه اخذ ویزای چین گروهی 88 دلار می‌باشد. جهت کسب اطلاعات درباره گرفتن ویزا با شرکت تماس حاصل نمایید.
02188960046
Behpardakht